Aksesoari - Homeseal LDS SOLIMUR 310

Homeseal LDS SOLIMUR 310

Opis

Elastični zaptivni lepak - masa za spajanje.

Homeseal LDS parnih brana i parnih prepreka sa različitim vrstama podloga - betonom, malterom, drvetom, metalom.

Primena

Elastični zaptivni lepak Homeseal LDS Solimur 310 se koristi za zaptivanje i spajanje Homeseal LDS parnih brana i parnih prepreka sa grubim ili glatkim podlogama. Takođe se može upotrebljavati za zaptivanje naprslina i manjih otvora na instalacionim cevima.

Najčešće se upotrebljava za spajanje parne brane ili parne prepreke sa bočnim zidom ili zidnom oblogom u potkrovljima.

Preporučuje se upotreba sa ostalim delovima Homeseal LDS sistema (folijama i trakama) u skladu sa uputstvima proizvođača.

Trajnost i pravilna upotreba

Elastični zaptivni lepak Homeseal LDS Solimur 310 je sastavni deo Knauf Insulation Homeseal LDS sistema izolacije.

Proizvod se mora čuvati van direktnog sunčevog zračenja. Proizvod se mora upotrebljavati isključivo prema uputstvu proizvođača. Pravilno izvedeni spojevi su veoma otporni na starenje.

Proizvod se ne koristi u gradnji bazena ili sauna, niti na mestima direktno izloženim vlazi, kao ni na mestima izloženim velikom pritisku. Takođe, proizvod se ne koristi ukoliko postoji neka hemijska reakcija podloge i lepka u kom slučaju će efekat lepljenja izostati.

Čuvanje i skladištenje proizvoda

Proizvod čuvati na temperaturama između +5 i +40 C, van direktnog sunčevog zračenja. Poštujte uputstvo za upotrebu i standardne tehničke smernice.

Logistički podaci

Specifikacije

Komada u paketu Potrošnja Pakovanje
20 6-8 m‘ 328g

Materijali za preuzimanje

Downloads

Filename
Datum
Language

The download url has been copied to your clipboard