LDS folije i trake - HOMESEAL LDS 35 FixPlus

HOMESEAL LDS 35 FixPlus

Opis

Homeseal LDS 35 FixPlus je višeslojna armirana parna brana od poliolefina. Transparentna je i sprečava prodor vlage i pare u termoizolaciju, bez obzira da li se koristi u konstrukcijama kosog ili ravnog krova, vertikalnih zidova ili tavanica.

Prednosti

Veoma nizak nivo zapaljivosti Homeseal LDS 35 FixPlus čini da ovaj proizvod bude vrlo poželjan za upotrebu u konstrukcijama objekata sa visokim protivpožarnim zahtevima.

Logistički podaci

Specifikacije

Dužina Širina m2/komad
50 3 150

Materijali za preuzimanje

Downloads

Filename
Datum
Language

The download url has been copied to your clipboard