LDS folije i trake - Homeseal LDS 5

Homeseal LDS 5

Opis

Homeseal LDS 5 funkcioniše kao sloj za kontrolu vodene pare ispod termoizolacije. Njena delimična paropropusnost (Sd=5m) joj omogućava da kontrolisano propušta vodenu paru kroz konstrukciju. Samo mala količina vodene pare može proći kroz LDS 5.

Prednosti

Homeseal LDS 5 se može ugraditi u konstrukciju kosog krova, u tavanskim prostorima, u konstrukcijama vertikalnog zida, kao i u izolovanim tavanicama. Upotrebom Homeseal LDS 5 ispod termoizolacije u kombinaciji sa paropropusnom vodonepropusnom folijom ka spolja, sprečava se spontana pojava vlage, kondenzacija unutar termoizolacije, pa je na taj način funkcija termoizolacije sačuvana.

Logistički podaci

Specifikacije

Dužina Širina m2/komad
50 1,5 75

Materijali za preuzimanje

Downloads

Filename
Datum
Language

The download url has been copied to your clipboard