Kamena mineralna vuna - Lamella COLOR

Lamella COLOR

Opis

Unutrašnja disperzivna boja za bojenje lamela.

Unutrašnja disperzivna boja namenjena bojenju lamela od kamene mineralne vune Knauf Insulation CLT Thermal.

Primena

Lamella COLOR se nanosi na lamele od kamene mineralne vune Knauf Insulation CLT Thermal.

Pripremni radovi

Pre početka radova zaštititi (pokriti) sve površine osetljive na prljanje kao što su staklo, keramika, prozori, vrata, drvene površine, podne površine i drugo, odgovarajućim materijalima kao što su krep trake i zaštitne folije. Za pravilno korišćenje krep trake videti posebne napomene proizvođaca trake. Površina na koju se nanosi boja mora biti suva, otprašena, nosiva, bez ostataka koji umanjuju prionljivost.

Priprema materijala

Za mašinsku aplikaciju sadržaj kante se razređuje sa maksimalno 15% čiste vode. Boju temeljno promešati mikserom. Alat odmah nakon upotrebe očistiti vodom.

U slučaju da je materijal iz različitih šarži, potrebno je materijal prethodno sjediniti i promešati.

Izvođenje

Preporučuje se nanošenje uz pomoć Airless mašina. Boju nanositi ravnomerno po celoj površini. Svaki naredni sloj naneti tek nakon sušenja prethodnog. Vreme sušenja jednog sloja boje je, u zavisnosti od temperature, oko 12 časova. Boju naneti u dva, maksimalno tri sloja. Pri temperaturi vazduha od +20°C i relativnoj vlažnosti vazduha od 65% boja će biti potpuno osušena nakon 3 dana. Niže temperature i veća vlažnost vazduha produžavaju vreme sušenja.

Temperatura za rad

Materijal ne treba nanositi pri temperaturama vazduha i podloge ispod +5°C i višim od 30°C.

Pakovanje i skladištenje

Skladištiti u originalnom, zatvorenom pakovanju na hladnom mestu zaštićenom od mraza. Zaštititi od direktnog izlaganja suncu. Pri pravilnom skladištenju rok trajanja je 24 meseca.

Posebne napomene

Boja je namenjena isključivo za bojenje lamela od kamene mineralne vune CLT Thermal. Nije dopušteno toniranje boje. Ukoliko je potrebno dodatno prebojiti lamele CLT Thermal u izabranu nijansu, obavezan je jedan nanos boje Lamella Color, nakon čijeg sušenja se lamele mogu dodatno bojiti disperzivnim bojama po ton karti, u skladu sa preporukama proizvođača boja.

Sigurnosne napomene

Za bezbednosne napomene pogledati bezbednosni list.

Prednosti

  • niska emisija isparljivih organskih jedinjenja
  • za mašinsku aplikaciju

Logistički podaci

Specifikacije

Paketa na paleti Pakovanje Granulacija
60 5l < 100
24 15l < 100

Materijali za preuzimanje

Downloads

The download url has been copied to your clipboard