Kamena mineralna vuna - Lamella FIX

Lamella FIX

Opis

Malter za lepljenje termoizolacionih lamela od kamene mineralne vune.

Fabrički pripremljen, mineralni malter namenjen za lepljenje termoizolacionih lamela od kamene mineralne vune.

Sastav: Cement, hidratisani kreč, klasirani krečnjački kamen, kameno brašno, specijalna vlakna, aditivi za obradivost, prionljivost i vodoodbojnost.

Način isporuke: Džak 25 kg.

Kvalitet: Proizvod podleže permanentnoj kontroli kvaliteta i nosi oznaku CE. Materijal upotrebiti u roku od 12 meseci od dana proizvodnje.

Oblast primene: Malter za lepljenje lamela od kamene mineralne vune.

Izvođenje:

Površina na koju se nanosi malter / Priprema površine

  • Nenosive površine - Ukoniti sve nenosive slojeve materijala
  • Neravna površina sa šupljinama - Popuniti i poravnati šupljine odgovarajućim malterom za spoljašnju upotrebu

  • Nova puna, normalno-upojna opeka, novi normalno-upojni opekarski blok - Nije neophodna priprema pre lepljenja

  • Betonske površine - Prema potrebi vodom pod pritiskom otprašiti i očistit ipovršinu od svih nečistoća i sačekati da se potpuno osuši; u zavsinosti od stanja betonske površine primeniti odgovarajući osnovni premaz - podlogu.

 

Pripremni radovi

Površina na koju se malter nanosi mora biti suva, otprašena, odmašćena, nosiva, ravna i bez ostataka koji umanjuju prionljivost maltera. Pre nanošenja maltera površinu pripremiti u skladu sa gornjom tabelom „priprema površine“.

Temperatura za rad

Materijal ne treba nanositi pri temperaturama vazduha i podloge ispod +5°C i višim od + 25°C. Sveže naneseni malter zaštititi od promaje, prebrzog sušenja i mraza.

Posebne napomene

Malter mešati isključivo sa čistom vodom i bez dodavanja aditiva. Opremu i alat nakon korišćenja odmah očistiti vodom.

Sigurnosne napomene

Za sigurnosne napomene videti sigurnosni list.

Prednosti

  • Klasa pritisne čvrstoće CS IV prema SRPS EN 998-1
  • Odlična adhezija i obradivost
  • Paropropustan
  • Za ručnu ili mašinsku primenu
  • Granulacija 0,3 mm
  • Sive boje

Logistički podaci

Specifikacije

Paketa na paleti Pakovanje Granulacija
54 25kg 0,3

Materijali za preuzimanje

Downloads

The download url has been copied to your clipboard