Kamena mineralna vuna - Lamella PRIMER

Lamella PRIMER

Opis

Podloga za upojne i glatke površine pre lepljenja proizvoda CLT C1 Thermal i CLT Thermal. Podloga koja se nanosi u slučaju da je plafonska površina izuzetno glatka i neupojna i služi kao vezivni most plafonske podloge i lepljenja lamela od kamene mineralne vune CLT (C1) Thermal.

Primena

Lamella PRIMER je podloga koja se nanosi u slučaju da je plafonska površina izuzetno glatka i upojna i služi kao vezivni most plafonske podloge i lepljenja lamela od kamene mineralne vune CLT (C1) Thermal.

Pripremni radovi

Pre nanošenja, površine osetljive na prljanje, prekriti odnosno zaštititi. Površine izložene atmosferskim uticajima zaštititi od padavina i direktnog uticaja sunca.

Površina na koju se materijal nanosi mora biti:

• nosiva, suva, čvrsta i stabilna

• otprašena, odmašćena, nezaprljana i bez otpadajućih delova

Kako bi se utvrdilo da li je površina odgovarajuća za nanošenje Lamella PRIMER podloge, po potrebi sprovesti probu na gradilištu, grebanjem ili rezanjem površine materijala na koju se podloga nanosi.

Nanošenje materijala

Pri temperaturama vazduha, materijala i podloge nižim od +5°C i višim od +25°C ne treba nanositi materijal. Pre početka rada sadržaj kante dobro izmešati.

Lamella PRIMER nerazređeno naneti valjkom ili četkom. Na površinama veće upojnosti podloga se može nanositi iz dva puta postupkom „mokro u mokro“. Alat odmah nakon upotrebe očistiti sa vodom. Eventualna zaprljanja od Lamella PRIMER, pre potpunog sušenja, očistiti toplom vodom. Materijal koji se osušio može se nakon razmekšavanja ukloniti krpom ili sličnim.

Sušenje

Nanošenje materijala na podlogu Lamella PRIMER može uslediti tek nakon potpunog sušenja. Vreme sušenja Lamella PRIMER je ca. 12 časova pri temperaturi od +20°C i rel. vl. vazduha od 65%. Pri hladnim i vlažnim uslovima na gradilištu, vreme sušenja može biti produženo. Upojnost površine na koju se nanosi materijal kao i uticaj vetra mogu skratiti vreme sušenja.

Temperatura/klimatski uslovi za rad

Materijal ne treba nanositi pri temperaturama vazduha i podloge ispod +5°C i višim od +25°C.

Pakovanje i skladištenje

Skladištiti u originalnom, zatvorenom pakovanju na hladnom mestu zaštićenom od mraza (na temperaturama od +5°C do +25°C). Zaštititi od direktnog izlaganja suncu. Pri pravilnom skladištenju rok trajanja je 12 meseci.

Posebne napomene

Lamella PRIMER ne mešati sa drugim materijalima

Sigurnosne napomene

Za bezbednosne napomene pogledati bezbednosni list.

Prednosti

  • pripremljen za upotrebu

  • dubinski penetrira u materijal na koji se nanosi

  • učvršćuje površinu na koju se nanosi

  • paropropustan

  • vezuje prašinu

  • reguliše upojnost

  • bez rastvarača, ne zagađuje životnu sredinu

  • za ručnu i mašinsku aplikaciju

Logistički podaci

Specifikacije

Paketa na paleti Pakovanje
69 5l
24 15l

Materijali za preuzimanje

Downloads

Filename
Datum
Language

The download url has been copied to your clipboard