Kamena mineralna vuna - SmartRoof Base

SmartRoof Base

Opis

Proizvod je namenjen za toplotnu i zvučnu izolaciju kao i zaštitu od požara ravnih krovova. 

Lako se ugrađuje na betonskoj podlozi kao i na profilisanim čeličnim konstrukcijama. Koristi se isključivo kao donji izolacioni sloj u kombinaciji sa proizvodima Smart Roof THERMAL i Smart Roof TOP u gornjem sloju.

 

Smart Roof BASE je kompaktna ploča od kamene mineralne vune, ravnomerne raspoređene gustine po celoj debljini ploče i spada u jako tvrde proizvode.

Proizvod je negoriv, otporan na visoke temperature, vodoodbojan, otporan na starenje i hemijski neutralan. 

Dimenzije se ne menjaju usled velikih temperaturnih promena.

 

Karakteristike

  • Zaštita od požara

Klasa reakcije na požar A1, negoriv materijal

  • Toplotna izolacija

Niska vrednost koeficijenta toplotne provodljivosti λD = 0.035 W/mK

  • Zvučna izolacija

Odlična zvučna izolacija zbog guste, vlaknaste strukture materijala

Prednosti

  • Zaštita od požara
  • Postojanost i kompaktnost
  • Otpornost na starenje
  • Zdravstveno i ekološki ispravan materijal
  • Jednostavna i brza ugradnja

Opis

Ploče / RolnePloče

Tehničke karakteristike

Performanse

SymbolUnitValue
Toplotna provodljivostλW/m.k0,035

Logistički podaci

Specifikacije

DebljinaR vrednostDužinaŠirinaKomada u paketum2/paleta
401,14200012003276,8
501,43200012002662,4
601,71200012002252,8
802,29200012001638,4
902,57200012001433,6
1002,86200012001331,2
1203,43200012001126,4
1404,0020001200921,6
1504,2920001200819,2
1604,5720001200819,2
2005,7120001200614,4

Materijali za preuzimanje

Downloads

Filename
Datum
Language

The download url has been copied to your clipboard