Urbanscape - URBANSCAPE drenažna membrana

Opis

Urbanscape drenažni sistem sa
rezervoarom je dvostrana drenažna i
rezervoarska ploca napravljena
od recikliranog sabijenog polistirena
izvanredne nosivosti, posebno
projektovanog za zelene krovove.
Table su sa jedne strane perforirane,
kako bi omogucile montažu sa otvorima
na gornjoj strani za zadržavanje vode.
One omogucuju prihvat vode u suvim
periodima, kao i brzu drenažu vode iz
zelenih krovova u vlažnim periodima, i
dodatno snabdevaju vazduhom korenski
sistem biljaka.

Logistički podaci

Specifikacije

DužinaŠirinam2/paleta
2,02m1,1m808

Materijali za preuzimanje

Filename
Datum
Language

The download url has been copied to your clipboard