Urbanscape - URBANSCAPE Green Roll

URBANSCAPE Green Roll

Opis

Urbanscape Green Roll (HTC GR) je napravljen od dugih vlakana kamene mineralne vune, posebno obrađenih tako da formiraju kompaktan i dimenziono stabilan filc. Proizvod se sastoji isključivo od mineralnih kamenih vlakana koja nisu tretirana vezivom. Urbanscape Green Roll
obezbeđuje izvanredno zadržavanje i čuvanje vode u zelenim krovovima i predstavlja dobar medijum za rast sačinjen od različitih smeša minerala.
 

Logistički podaci

Specifikacije

Debljina Dužina Širina m2/komad
20mm 6m 1m 6
40mm 3m 1m 3

Materijali za preuzimanje

Downloads

Filename
Datum
Language
Urbanscape Green Roll
Copy clipboard icon

Januar 2018

srpski

LEED v4.1 Urbanscape
Copy clipboard icon

Januar 2022

srpski

EPD Urbascape
Copy clipboard icon

Januar 2022

srpski

Declare Urbanscape
Copy clipboard icon

Januar 2022

srpski

The download url has been copied to your clipboard