Ravni krov

Ravni krov

Predubeđenje je da su ravni krovovi lošije rešenje od kosih krovova.

Prilikom istraživanja šteta nastalih na ravnim krovovima u EU pokazalo se da je preko 80% štete nastalo zbog lošeg projektovanja i izvođenja radova, pre svega nepoznavanja građevinske fizike.

Ravni krov

ZAŠTO RAVAN KROV?

Svaki krov mora biti mehanički otporan, čvrst i stabilan, a osnovna funkcija je da štiti unutrašnji prostor od procurivanja, ali i da bude sposoban da odvede vodenu paru vani.

Ravan krov je u poslednjih 50 godina apsolutno dominantan izbor tipa krova za poslovne, kao i za poslovno-stambene objekte.

Ravni krov

ZAŠTITA OD POŽARA

O požaru i njegovim katastrofalnim posledicama obično razmišljamo tek kada je kasno, tj. kada se on već desi.

Zato je bitno da razmišljamo unapred kako bi rešenja koja projektujemo i izvedemo pružila odgovarajuću zaštitu od požara i sprečila gubitke ljudskih života i materijalnu štetu.

Kada je u pitanju sistem slaganog krova sa kamenom vunom, otpornost od požara koju pruža je na najvišem nivou u poređenju sa ostalim sistemima ravnih krovova.

Ovo dokazuju Izveštaji o ispitivanju instituta IMS za slagani sistem ravnog krova, u svemu prema standardu SRPS U.J1.110:1986

  • Požar IZNUTRA - otpornost prema požaru krovne konstrukcije u trajanju od 60 minuta
  • Požar SPOLJA - krovni pokrivač, otpornost prema požaru u trajanju od 60 minuta

PREPORUČENE DEBLJINE TERMOIZOLACIJE

NOVI OBJEKTI

Za ravan krov iznad grejanog prostora potrebno je ugraditi min 24cm termoizolacije od kamene mineralne vune.

POSTOJEĆI OBJEKTI (energetska sanacija)

Za postojeće objekte je potrebno ugraditi min 18cm termoizolacije (uzimamo u obzir i postojeću izolaciju ako zadovoljava potrebne karakteristike termike i trajnosti).