Ravni krov

Ravni krov

Ravan krov je u poslednjih 50 godina apsolutno dominantan izbor tipa krova za poslovne, industrijske i poslovno-stambene objekte.

Adekvatno projektovan i izolovan krov ima pozitivan uticaj na životni vek zgrade, njenu energetsku efikasnost, kao i na komfor i bezbednost njenih korisnika

Ravni krov

Ravan krov omogućava dodatnu površinu koja je u svakom slučaju funkcionalna, jer se na nju mogu smestiti popoločane terase i zelene površine, a najčešće instalaciona oprema.

Preduslovi za uspešnu realizaciju ravnog krova su:

  • optimalno projektovanje
  • izbor odgovarajuće terimčke izolacije
Ravni krov

ODGOVARAJUĆA TERMOIZOLACIJA – KAMENA MINERALNA VUNA

Za izolaciju ravnih krovova se preporučuje primena kamene mineralne vune povećane pritisne čvrstoće. Kamena vuna kao termoizolator u sistemu slaganog ravnog krova igra veoma važnu ulogu. Pored toga što izoluje unutrašnji prostor i omogućava nesmetan prolaz vodene pare, ona štiti od požara unutrašnji prostor, materijalna dobra i osobe koje u njemu borave.

U našem portfoliju proizvodi za ravne krovove nose naziv SmartRoof. Ploče SmartRoof je moguće postaviti na sve tipove krovne konstrukcije: armirano-betonska ploča, lako-montažna tavanica, trapezoidni lim, drvena konstrukcija i drugo.

  • Preko slaganog sistema ravnog krova je moguće postaviti razne tipove balasta (šljunak, deking, keramika, kulir ploče) za potrebe prohodnosti, kao i sistem zelenog krova (Urbanscape).

 

TERMIKA RAVNOG KROVA

Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada definiše maksimalne vrednosti koeficijenta prolaza toplote – Umax koje je potrebno da zadovolje elementi toplotnog omotača, a ravan krov je svakako deo omotača. Za ravne krovove, maksimalna vrednost koeficijenta prolaza toplote Umax=0,15 W/m2K. Sa SmartRoof proizvodima, ova vrednost se dostiže sa 24 cm debljine kamene mineralne vune:

  • NOVI OBJEKTI – Za ravan krov iznad grejanog prostora potrebno je ugraditi min. 24cm termoizolacije od kamene mineralne vune
  • POSTOJEĆI OBJEKTI (energetska sanacija) – Za postojeće objekte je potrebno ugraditi min. 18cm termoizolacije (uzimamo u obzir i postojeću izolaciju ako zadovoljava potrebne karakteristike termike i trajnosti)

Debljina primenjene kamene vune ima presudan uticaj na meru gubitaka toplote na poziciji ravnog krova. Potrebnu debljinu izolacije za vaš krov možete izračunati kroz naš softver KnaufTerm2 Pro ili to možemo uslužno uraditi za vas. Iz rezultata proračuna proizlazi i stepen kondenzacije vodene pare, prema kome određujemo i tip folije koja će kontrolisati prodor vodene pare u sistemu ravnog krova.

 

ZAŠTITA OD POŽARA

O požaru i njegovim katastrofalnim posledicama obično razmišljamo tek kada je kasno, tj. kada se on već desi. Zato je neophodno razmišljati unapred, kako bi rešenja koja projektujemo i izvedemo pružila odgovarajuću zaštitu od požara i sprečila gubitke ljudskih života i materijalnu štetu.

Sistem slaganog krova sa kamenom vunom pruža otpornost od požara najvišeg nivoa, u poređenju sa ostalim sistemima ravnih krovova.

Ovo dokazuju Izveštaji o ispitivanju instituta IMS za slagani sistem ravnog krova i to:

  • Požar IZNUTRA – otpornost prema požaru krovne konstrukcije u trajanju od 60 minuta – prema standardu SRPS U.J1.110:1986
  • Požar SPOLJA – krovni pokrivač, otpornost prema požaru u trajanju od 120 minuta – prema standardu SRPS U.J1.140:1976

TIPOVI RAVNIH KROVOVA – PREMA PROHODNOSTI

SmartRoof proizvodi su pogodni za razne strukturne varijante ravnog krova. Svaki proizvod ima drugačije, jedinstvene karakteristike, koje se preporučuju za određeno korišćenje. Prilikom odabira odgovarajućeg proizvoda vodi se računa o tipu prohodnosti ravnog krova: neprohodni ili prohodni.

Za neprohodne ravne krovove (na koje se izlazi povremeno radi održavanja krova, instalacija ili sistema), preporučeni proizvodi su:

Ravan neprohodan krov

Za prohodne ravne krovove (koji se koriste za redovnu eksploataciju i boravak), preporučeni proizvodi su:

Ravan prohodan krov

PREDNOSTI SLAGANOG KROVNOG SISTEMA

BRZINA MONTAŽE – Montaža krova slaganog tipa je laka i brza (iskusna i dobro obučena ekipa može uraditi i do 1,000m2 slaganog krova dnevno!)

TERMIČKI ZAHTEVI – Debljine termoizolacije u skladu sa Pravilnicima o energetskim performansama zgrada, od 24cm naviše, ne predstavljaju ograničenje kod slaganog krova:  debljina termoizolacionog sloja kamene vune se može proizvoljno povećavati.

RAVNOST PODLOGE – Kod sistema slaganih krovova problem denivelacije i razmaka se lako podešava, kako u nosećem sloju (trapezasti lim), tako i u ostalim slojevima (termika ili završna hidroizolaciona membrana).

NAGIB KROVA – Krov sa hidroizolacionom membranom može biti praktično ravan (tj. sa minimalnim padovima ka mestima odvoda vode) čime se dobija na korisnom prostoru (visini) objekta i štedi na nosećoj čeličnoj konstrukciji.

REŠAVANJE PADOVA – KLINOVI – Nudimo vam uslugu projektovanja neophodnih padova komponovanjem predefinisanih elemenata od kamene vune (tzv. klinovi). Ovo rešenje podrazumeva manje opterećenje konstrukcije krova slojevima za pad kao i značajno brže i lakše izvođenje. Sve o klinovima pogledajte ovde.

REŠAVANJE PRODORA U KROVU – Na svakom ravnom krovu imamo prodore, pre svega raznih instalacionih elemenata. U slaganom sistemu krova ovi detalji se rešavaju na jednostavan način (podizanjem hidroizolacione membrane) i ne predstavljaju kritično mesto na izvedenom krovu.

TIP I VELIČINA KONSTRUKCIJE KROVA – Kod slaganog sistema, veličina i tip konstrukcije krova nisu bitni, jer je membrana izuzetno elastična i svaki sloj u sistemu dilatira nezavisno. Na taj način imamo neprekinutu hidroizolaciju celokupne površine krova. Dilatacije na konstrukciji objekta sa slaganim krovom se rešavaju vrlo lako zbog izuzetne elastičnosti membrane (pucanje pri istezanju pri izduženju oko 300%).

GARANCIJE

Proizvođači završnih membrana daju dugogodišnje garancije na sisteme slaganog krova.