SERTIFIKATI I ZDRAVLJE

Od aprila 2008. godine, svi proizvodi od kamene vune Knauf Insulation koji dolaze iz fabrike u Surdulici nose znak EUCEB.

EUCEB (European Certification Board for mineral wool products) predstavlja potvrdu nezavisnog tela kojom se garantuje da proizvodi od mineralne vune zadovoljavaju kriterijume za nekancerogene materijale. Projektanti, izvođači, vlasnici i korisnici zgrada kao i šira javnost sada mogu biti potpuno sigurni u ispravnost proizvoda Knauf Insulation.

Knauf Insulation mineralna vuna sa ECOSE® Technology je proizvedena od sirovina koje se nalaze u prirodi i/ili recikliranih sirovina a njena vlakna su vezana korišćenjem bio-tehnologije bez formaldehida, fenola, akrila i bez dodavanja veštačkih boja i pigmenata.

Mineralna vuna sa ECOSE® Technology donosi viši nivo održivosti zato što je vezivo na bazi bio tehnologije, poboljšava kvalitet vazduha unutar prostorije (što je i dokazano EUROFINS zlatnim sertifikatom), povećava održivost zgrada, umanjuje negativan uticaj na životnu sredinu, smanjenjem energije za proizvodnju veziva a cena je ista kao i za ostale mineralne vune koje mogu da se nađu na tržištu. To novo vezivo i daje prirodnu braon boju našoj staklenoj vuni.

NAJČEŠĆA PITANJA A TIČU SE ZDRAVLJA LJUDI 

 

Da li je kamena mineralna vuna štetna za ljudsko zdravlje?

 

Kamena mineralna vuna je dugi niz godina bila predmet različitih studija i ispitivanja kako utiče na zdravlje ljudi. Zato se proizvodi od kamene mineralne vune proveravaju od strane međunarodnih zdravstvenih organizacija i ekspertskih grupa sa aspekta potencijalne štetnosti po zdravlje ljudi. Prema tim istraživanjima ovi proizvodi su svrstani u grupu proizvoda koji nisu štetni po ljudsko zdravlje.

To je zvanično i potvrđeno na sastanku IARC (International Agency for Research on Cancer) održanom 9-16. oktobra 2001 u Lionu, Francuska, kada je mineralna vuna, a samim tim i kamena, klasifikovana u “Grupu 3” odnosno materijali koji nisu kancerogeni.

 

 

Da li postoji opasnost za radnike prilikom proizvodnje i ugradnje kamene mineralne vune?

 Rezultati mnogobrojinih istraživanja ne pokazuju vezu između izlaganja vlaknima kamene vune i povećanom riziku bolesti pluća.

U toku proizvodnje nastaju visoko biorazgradljiva vlakna koja nisu štetna za ljudske ćelije. Nakon eventualnog udisaja čestica kamene vune dolazi do njihovog brzog izbacivanja iz organizma ili rastvaranja u telesnim tečnostima.

 

 

Da li vlakna stvaraju problem nakon ugrađivanja izolacije?

 Postoje mnoga nagađanja oko količine vlakana kamene mineralne vune u prostorijama za boravak ljudi nakon ugrađivanja izolacije. Evo nekih bitnih činjenica:

·       jednom ugrađena, kamena mineralna vuna ne oslobađa vlakna u vazduh; merenja koja su urađena u izolovanoj zgradi pokazuju da je količina vlakana u vazduhu toliko mala da se često ne mogu ni izmeriti.

·       vlakna kamene mineralne vune se ne mogu ni pronaći u plućima stanovništva.

Zaključak je da nivo vlakana u vazduhu nije samo vrlo nizak, već čak i kada bi se desilo  izlaganje organizma vlaknima, ona ne ostaju u plućima dovoljno dugo da bi bila opasna po ljudsko zdravlje. 

 

Iritacija kože?

 Neki ljudi osećaju privremeni „svrab“ nakon rukovanja sa kamenom mineralnom vunom. Taj „svrab“ predstavlja mehaničku reakciju, a ne hemijsku, na gruba, krupna vlakna kamene mineralne vune i obično prestaje nakon prestanka izlaganju vlaknima i/ili pranja ruku pod jakim mlazom vode. Nije preporučljivo trljati i češati iziritirano mesto.

 

 

Iritacija grla i očiju?

 Eventualna iritacija gornjeg respiratornog trakta i očiju je slična onoj koju izaziva prašina različitog porekla. Nakon mogućeg izlaganja vlaknima kamene mineralne vune potrebno je izaći na svež vazduh, isprati grlo vodom kao i oči, sa dosta vode, nekoliko minuta. Ako nadražaj i dalje postoji, konsultovati lekara.