Bigscape u rolnama - Smernice za montažu

Bigscape u rolnama - Smernice za montažu

Oprema

 • Makaze
 • Zakrivljeni sekač
 • Drenažna korpa
 • Metla
 • Radna i bezbednosna odeća
Oprema
Koraci

Uputstva za montažu i održavanje

Pre montaže

 • Proverite lokalne propise o zelenim krovovima.
 • Pridržavajte se bezbednosnih uslova za krovnu montažu.
 • Proverite dostupnost struje i vode.
 • Proverite položaj odvodnih cevi.

Skladištenje materijala

 • Sve materijale skladištite zaštićene od direktne sunčeve svetlosti.
 • Pazite da težina materijala ne premašuje nosivost konstrukcije krova i zgrade.

Montaža

 • Počnite sa montažom u roku od 24 časa od isporuke, jer vegetacijske prekrivače ne treba držati u rolnama duže od nekoliko dana (uključujući i transport).
 • Montirajte zeleni krov na temperaturi iznad nule, i pri maloj brzini vetra.

Održavanje

 • Đubrite vegetaciju Urbanscape đubrivom jednom ili dvaput godišnje.
 • Sistem za navodnjavanje biće obezbeđen u zavisnosti od lokalnih klimatskih uslova.
 • Kontaktirajte Urbanscape radi zaključenja ugovora o održavanju kako biste obezbedili najbolje rezultate za vaš zeleni krov.
Uputstvo
Koraci
bigscape

Korak 1:

Priprema krova

Očistite krov metlom. Pazite da se vodonepropusna membrana ne ošteti, kako biste osigurali da krov ne propušta vodu.

Korak 2:

Urbanscape protivkorenska membrana

Membrana
 • Kada vodonepropusna membrana nije otporna na prodor korenja, krov treba pokriti Urbanscape protivkorenskom membranom.
 • Protivkorenska membrana treba da prekrije vodonepropusnu membranu uz preklapanje od najmanje 0,5 metra na svim stranama. Fiksirajte protivkorensku membranu da biste sprečili da je vetar podigne.
 • Isecite protivkorensku membranu tamo gde se moraju postaviti drenažne korpe. Nemojte seći direktno preko vodonepropusne membrane. Iz razloga bezbednosti i zaštite protivkorenske membrane, koristite zakrivljeni sekač. Nemojte koristiti sekač oštrog sečiva ili nož.
Drenazni sistem

Korak 3:

Urbanscape drenažni sistem

Izaberite drenažni sistem:

(a) Urbanscape drenažni sistem sa rezervoarom – ploče su perforirane sa jedne strane kako bi omogućile zadržavanje vode. Montirajte ploče sa otvorima na gornjoj strani, uz preklapanje.

(b) Urbanscape drenažni sistem bez rezervoara – razmotajte drenažni sistem, pazeći da beli flis bude sa gornje strane. Ukoliko je potrebno, fiksirajte, i montirajte rolne neposredno jednu uz drugu.

 • Prekrijte celokupnu površinu krova drenažnim pločama/rolnama.
 • Isecite drenažne ploče/rolne tamo gde se moraju postaviti drenažne korpe. Iz razloga bezbednosti i zaštite protivkorenske membrane, koristite zakrivljeni sekač. Nemojte koristiti sekač oštrog sečiva ili nož.

Korak 4:

Urbanscape Green Roll

 • Razmotajte Urbanscape Green Roll poprečno preko Urbanscape drenažnih ploča/rolni. Postavite Urbanscape Green Rolls neposredno jednu uz drugu.
 • Možete ostaviti prostor od 20cm od ivice krova nepokriven, i upotrebiti ga za površinu prekrivenu šljunkom.
 • Ako je potrebno, Urbanscape Green Roll se može iseći do odgovarajuće veličine (najbolje makazama).
Sedum

Korak 5:

Urbanscape prekrivač sa mešavinom seduma

 • Pažljivo razmotajte Urbanscape prekrivač sa mešavinom seduma poprečno preko Urbanscape Green Roll.
 • Počnite od jezička na vrhu. Proverite položaj Urbanscape prekrivača sa mešavinom seduma pre nego što počnete razmotavanje.
 • Ako je potrebno, Urbanscape prekrivač sa mešavinom seduma se može iseći do odgovarajuće veličine pomoću makaza ili zakrivljenog sekača.
 • Urbanscape prekrivači sa mešavinom seduma moraju prekriti kompletnu površinu Urbanscape Green Rolla. Ukoliko se šljunak stavlja na ivicama, pazite da površina bez vegetacije zauzima najmanje 20 cm od ivice krova.

Korak 6:

Drenažna korpa

Drenazna korpa
 • Postavite drenažnu korpu na odvodne cevi.
 • Postavite aluminijumski profil oko seduma i stavite L stranu ispod Urbanscape drenažnih ploča/rolni.
sljunak

Korak 7:

Površina sa šljunkom

 • Popunite prostor između ivice krova i Urbanscape prekrivača sa mešavinom seduma šljunkom krupnoće 16-32mm.
 • Pazite da Urbanscape protivkorenska barijera bude u potpunosti pokrivena.
 • Visina šljunka treba da bude na istom nivou sa Urbanscape prekrivačem sa mešavinom seduma.

Korak 8:

Nakon montaže

Nakon montaze
 • Odsecite vidljivu protivkorensku membranu sa ivice krova. Nemojte seći direktno preko vodonepropusne membrane. Nemojte koristiti sekač sa oštrim sečivom ili nož.
 • Pokrijte gola mesta vegetacijom.
 • Zalivajte vegetaciju sve dok Urbanscape Green Roll ne bude potpuno zasićen.

Pogledajte ubrzani video montaže Big Scape sistema u rolnama na delu krova poslovne zgrade Knauf-a u Zemunu