Softveri

KT3D
KNAUFTERM 3D
KNAUFTERM 3D

Predstavljamo Vam KnaufTerm3D ekpsertni sistem koji radi na principu – Dobijanje što tačnijih rezultata za što kraće vreme. KT3D je nastao na osnovi KnaufTerm2Pro, koji je preuzelo više od 10 500 korisnika u Srbiji, Makedoniji i Crnog Gori.

kt2 pro
KNAUFTERM 2 PRO - Srbija

Program „KnaufTerm 2“ teži da ispuni sve uslove koji su definisani aktuelnom regulativom, kao i očekivanim pratećim aktima, odnosno izmenama i dopunama, i pruži projektantima kompletnu uslugu u ovoj oblasti. Preuzmite ga!

Knauf Sound Insulation KSI
KSI - Knauf Sound Insulation

Program "KSI" vrši proračune u skladu sa standardom SRPS EN 12354. Akustika u građevinarstvu, ocena zvučne zaštite objekata na osnovu akustičkih performansi građevinskih elemenata.

kt2 pro
KNAUFTERM 2 PRO - Crna Gora

Program „KnaufTerm 2“ teži da ispuni sve uslove koji su definisani aktuelnom regulativom, kao i očekivanim pratećim aktima, odnosno izmenama i dopunama, i pruži projektantima kompletnu uslugu u ovoj oblasti. Preuzmite ga!

kt2 pro mk
KNAUFTERM 2 PRO - Македонија

Програмот „KnaufTerm 2“, тежнее да ги исполни сите услови кои се дефинирани со актуелната регулатива, како и очекуваните пропратни акти, односно измените и дополнувањата, и овозможи на проектантите комплетна услуга во оваа област. Превземете го!