Tehnička & OEM izolacija

Izolacija za TA peći

Izolacija za TA peći

Za izolaciju za TA peći kontaktirajte proizvođača uređaja koji posedujete ili njegove ovlašćene servise.

Za ovu namenu, Knauf Insulation preporučuje samo posebnu verziju HTB 700 ploče. Za više informacija, posetite: www.offertrade.co.rs

Napomena: Knauf Insulation je proizvođač izolacije i ne može biti odgovoran niti snositi bilo kakve garancije za kvalitet uređaja u koje se izolacija ugrađuje, njenu ugradnju i slično, pa se za sva pitanja treba obratiti proizvođačima tih uređaja. Ugradnja standardnog materijala HTB700 ili drugih materijala je na vlastitu odgovornost. 

Tehnička izolacija

Tehnicka izolacija

Knauf Insulation Technical Solutions proizvodi posebne izolacione proizvode za primenu u industriji (termoelektrane, rafinerije, energetska postrojenja, proizvodne hale i sl.), brodogradnji i u sistemima za hlađenje, grejanje i klimatizaciju.

Naši proizvodi daju savršenu kombinaciju energetske efikasnosti, zaštite od požara i smanjenja buke.

Za sva pitanja u vezi tehničke izolacije kontaktirajte našeg kolegu Predraga Bačanina na: predrag.bacanin@knaufinsulation.com

Izolacija za specijalne primene - OEM proizvodi

sendvic paneli
Prefabrikovani građevinski elementi (sendvič paneli)

Kamena mineralna vuna se koristi kao jezgro sendvič panela zbog svoje odlične otpornosti na vatru, termo i zvučnih izolacionih svojstava.

Zbog naprednih mehaničkih svojstava, Knauf Insulation proizvodi se koriste u najzahtevnijim konstrukcijama kao deo rešenja za:

- Fasadne elemente
- Krovne elemente
- Pregradne zidove
- Kod svih konstrukcija u kojima je otpornost na požar bitan element.

kucni aparati
Kućni aparati

Knauf Insulation proizvodi imaju dokazanu primenu u segmentu kućnih aparata, kao glavni dobavljač izolacionih materijala svim velikim proizvođačima na tržištu.

Pružamo rešenja za:

- Profesionalne aparate za domaćinstvo
- Rerne sa energetskim razredom A 

dimnjaci
Dimnjaci

Knauf Insulation nudi kompletan asortiman savršeno prilagođenih proizvoda za sve vrste sistema dimnjaka.

Pružamo rešenja za:

- Keramički dimnjaci
- Dimnjaci od nerđajućeg čelika

vrata
Vrata

Knauf Insulation je vodeći evropski dobavljač jezgara od kamene mineralne vune proizvođačima protivpožarnih metalnih vrata.

Pružamo rešenja za:

- Protivpožarna vrata
- Funkcionalna vrata
- Višenamenska vrata (termička i akustična rešenja) 

zvucne barijere
Zvučne barijere za puteve

Knauf Insulation kamena mineralna vuna je sastavni deo putnih zvučnih barijera (zidova). Sa izvanrednim akustičkim performansama, apsorbuje buku i obezbeđuje zvučnu izolaciju štiteći ljude i okolinu.

Pružamo prilagođena rešenja za:

- Putne barijere od metala
- Putne barijere od drveta
- Ostali sistemi zvučnih barijera kojima je potrebno jezgro za apsorpciju zvuka

solarni paneli
Solarni paneli

Knauf Insulation kamena i staklena vuna su sastavni deo ravnih solarnih panela, gde se mineralna vuna postavlja ispod apsorbera a unutar kolektora. 

Koriste se zbog izuzetnih termičkih izolacionih osobina, stabilnosti na visokim temperaturama i niskih emisija organskih jedinjenja.

Pružamo rešenja za bilo koju vrstu ravnih solarnih panela, bez obzira na veličinu i oblik.