Ugradnja izolacije ventilisanih fasada

Ugradnja izolacije ventilisanih fasada

Noseća potkonstrukcija – horizontalni i/ili vertikalni profili

Mehanički pričvršćena za noseći zid, u svemu prema uputstvu proizvođača fasade. Uloga potkonstrukcije je da nosi spoljašnju, fasadnu oblogu i prenosi opterećenje nastalo vetrom na nosivu konstrukciju.

Noseca potkonstrukcija

-----

Termoizolacija - Knauf Insulation mineralna vuna

Ploče mineralne vune postaviti tesno jednu uz drugu, bez zazora između ploča i mehanički ih pričvrstiti da bi se postigao efekat pritiskanja ploča na noseći zid.

Koristiti specijalno dizajnirane tiplove za ventilisane fasade. Tip, dužina tipla i način ugradnje u svemu prema uputstvu proizvođača tiplova.

Preporučeni broj tiplova je 5 kom/m, a u ivičnim zonama povećati broj zbog jačeg strujanja vetra.

Paropropusna-vodonepropusna folija

Savremeni način gradnje preporučuje upotrebu paropropusnih-vodonepropusnih folija, posebno dizajniranih za ventilisane fasade, čime se povećava vodootpornost (kod fasadnih obloga sa otvorenim spojevima) kao i otpor strujanju vazduha uz površinu ploče (naročito kod visokih objekata i objekata gde se očekuje jako strujanje vazduha u sloju za ventilaciju).

Foliju pričvrstiti uz pomoć integrisanih lepljivih traka i dodatno tiplovima. Izbor folije zavisi od toga da li završna obloga ima zatvorene ili otvorene spojeve.

Termoizolacija
Tiplovi
Folije

Sloj za ventilaciju

Debljina sloja za ventilaciju iznosi minimum 2 cm (u svemu prema preporukama proizvođača fasade). 

Uloga ovog sloja je da odvodi vlagu iz objekta kao i vodu koja eventualno može da prodre kroz spojnice fasadne obloge.

Leti sprečava prodiranje toplote u unutrašnjost objekta a zimi predstavlja dodatni toplotni izolator.

Prikaz korekcija

Spoljašnji, dekorativni sloj – fasadna obloga

Definiše vizuelni izgled objekta i može biti od: stakla, mermera, kamena, alukobonda, ...  sa otvorenim, zatvorenim, zglobnim ili preklopljenim spojnicama.

Uloga ovog sloja je da štiti od sunca, kiše i ostalih atmosferskih uticaja. Takođe, ovaj sloj prima i prenosi opterećenje nastalo vetrom na noseću potkonstrukciju.

Završni sloj