Uputstva za ugradnju izolacije u ravne krovove

Uputstva za ugradnju izolacije u ravne krovove

KAKO SE VRŠI IZOLACIJA RAVNOG KROVA

 • Vrši se inspekcija krova koji treba da se izoluje i proverava se njegova statika
 • Bira se odgovarajući tip i debljina izolacije
 • Za zaštitu termičke izolacije prave se putevi za pristup krovu
 • U odnosu na uslove iz unutrašnjosti objekta (grejani ili negrejani prostor), bira se tip parne barijere
 • Na ravnu suvu površinu, montira se izolacioni sloj
 • Montira se i pričvršćuje krovna hidroizolaciona membrana preko kamene vune
 • Preporučujemo minimalni nagib od 2%
 • Obraća se pažnja na montiranje tako da se ne ošteti zaštitna folija niti termička izolacija
 • Projektuje se dovoljan broj i odgovarajuće veličine otvora za odvod
 • Radovi se vrše samo kada je suvo i po odgovarajućem vremenu
Ravan neprohodan krov
Ravan prohodan krov

VAŽNE NAPOMENE

 • Može se ugrađivati samo suva i neoštećena kamena mineralna vuna
 • Podloga na koju se vuna polaže takođe mora biti suva
 • Preporuka je da se izolacione ploče od kamene mineralne vune polažu u dva sloja (tamo gde projekat i uslovi izvođenja to omogućavaju), sa smaknutim preklopima za polovinu ploče u odnosu na ploču donjeg sloja i po dužini i po širini, kako bi se eliminisali ili umanjili gubici toplote, odnosno eliminisali toplotni mostovi.
 • U tom slučaju, SmartRoof ploče sa većom mehaničkom otpornošću treba postavljati u gornji sloj sistema slaganog krova. Proizvodi SmartRoof Base i SmartRoof Base 2 mogu se ugrađivati isključivo u donjem sloju i ne mogu samostalno biti deo sistema slaganog krova
 • Ukoliko se postavlja sistem slaganog krova na krovovima negrejanih prostora u jednom sloju, preporuka je da se koristi proizvod sa dvoslojnom gustinom (SmartRoof Thermal 2) zbog pojačanih karakteristika tačkastog opterećenja.
 • Mora se obezbediti postavljanje hodnih staza ukoliko je nužno obavljanje transporta robe preko postavljene termoizolacije od kamene vune

Smicanje gornjeg sloja ploča po dužini i širini

NAJČEŠĆE GREŠKE PRILIKOM PROJEKTOVANJA I IZVOĐENJA RAVNIH KROVOVA

 • Projektant predlaže neodgovarajuće rešenje strukture krova, koristeći kao izolaciju pogrešan tip mineralne vune (tehnički parametri projektovanog proizvoda ne mogu da se ‘izbore’ sa uslovima korišćenja objekta), ili su ređanje slojeva i funkcija loše koncipirani
 • Smanjenje debljine termičke izolacije. Zbog ovoga, može doći do velikih gubitaka energije i smanjene funkcionalnosti strukture krova u smislu njegove svrhe
 • Korišćenje neadekvatnih tipova ploča i struktura što dovodi do smanjene funkcionalnosti i zaptivenosti strukture krova
 • Ugrađivanje mokrog proizvoda i/ili oštećenje proizvoda zbog nedostatka hodnih staza