Ventilisana fasada

Ventilisana fasada

Ventilisana fasada

Suština ventilisane fasade je u ostvarivanju međuprostora tj. sloja vazduha za ventilaciju između spoljašnje zaštitne fasadne obloge i ostalih slojeva, kako bi se vršila nesmetana difuzija vodene pare iz unutrašnjosti ka spoljšnjem prostoru. 

KADA JE VENTILISANA FASADA IDEALNO REŠENJE?

Ventilisana fasada je prvi izbor za poslovne objekte, hotele i druge ekskluzivne zgrade, zbog vrhunskih termičkih karakteristika, kvaliteta završne obloge, estetskog momenta i trajnosti celokupne fasadne konstrukcije. 

ULOGA VENTILACIJE

Ključne uloge sloja za ventilaciju su:

  • odvođenje difuzne vodene pare, koja se u zimskom periodu kreće od unutrašnjeg toplijeg prostora prema spoljašnjem prostoru
  • eliminisanje eventualno nastalog kondenzata
  • smanjenje zagrevanja osnovne mase zida leti, tj. bolja zaštita unutrašnjeg prostora od visokih letnjih temperatura.

Da bi ovi zahtevi bili ispunjeni minimalna debljina sloja za ventilaciju treba da iznosi 2 cm i da je omogućeno neometano strujanje vazduha u tom sloju.

Otvori za ventilaciju po visini zida, za ulaz i izlaz vazduha, treba da budu minimalne površine 50cm2 po dužnom metru zida.

Dužina provetravanja može biti jedna ili više spratnih visina ili samo visina parapeta (prema uputstvu poizvođača fasade). Preporučuje se posebna obrada otvora zbog sprečavanja prodora atmosferalija i ulaska insekata i štetočina u provetravani međuprostor.

ventilisana-fasada-prikaz_korekcija.png

 

PREDNOSTI MINERALNE VUNE U SISTEMU VENTILISANE FASADE

TERMIČKA ZAŠTITA

Nove generacije mineralnih vuna sa koeficijentom toplotne provodljivosti već od 0,034 W/mK pružaju odličnu toplotnu zaštitu primerenu svim tipovima podloge (opeka, šuplji blok, beton, porobeton...). Dodatna prednost je toplotni komfor leti, kada mineralna vuna zbog svoje strukture i gustine, sprečava da toplota uđe u objekat. 

PAROPROPUSNOST

Mineralna vuna u sistemu ventilisane fasade nudi ključnu prednost - vodena para se nesmetano prenosi kroz sistem zida u ventilišući sloj bez neželjenih pojava poput kondenzacije. Mineralna vuna sa keoficijentom paropropusnosti μ~1(približno kao vazduh) je idealan izbor kao izolacioni materijal sa stanovišta toplotne zaštite i protoka vodene pare kroz sistem zida.

ZVUČNA IZOLACIJA

Problem zaštite od spoljne buke obično razmatramo tek kada se sa njim suočimo. Tada je uglavnom kasno ili jako teško rešiti jedan od velikih neprijatelja savremenog života. Mineralna vuna, zbog svoje specifične
vlaknaste strukture, daje odličnu izolovanost unutrašnjeg prostora od spoljne buke.

ZAŠTITA OD POŽARA

Mineralna vuna je negoriv materijal. U sistemu ventilisane fasade od ključne je važnosti da se onemogući razvoj požara u izolacionom sloju, jer bi u tom slučaju objekat momentalno bio zahvaćen požarom upravo preko ventilisanog sloja, kroz celu visinu objekta.

VAŽNOST FOLIJA U VENTILISANIM FASADAMA

U zavisnosti od vrste spoljne obloge ventilisanih fasada, moguće je da dođe do prodora atmosferskih uticaja kroz fuge spoljne obloge. Zato se izolacija štiti paropropusnom-vodonepropusnom folijom koja će omogućiti nesmetan protok vodene pare iz unutrašnjosti u vazdušni sloj, a onemogućiti eventualno navlaživanje mineralne vune. Takođe, sloj folije će onemogućiti efekat hlađenja izolacionog sloja i time obezbediti maksimalne performanse celog ventilisanog sklopa fasadnog zida.

ZAVRŠNA OBLOGA SA OTVORENIM SPOJEVIMA

Kod ovakvih obloga se preporučuje korišćenje specijalne paropropusne-vodonepropusne folije sa UV zaštitom, Homeseal LDS 0,02 UV FixPlus. Ova folija ima integrisane lepljive trake za lakšu montažu.

ZAVRŠNA OBLOGA SA ZATVORENIM SPOJEVIMA

Za ove obloge preporučujemo paropropusnu-vodonepropusnu foliju sa integrisanim lepljivim trakama, LDS Homeseal 0,04 FixPlus.