Blog

Energetska efikasnost na farmama

By Knauf Insulation Srbija
Jun 13, 2018

Već duže vreme je energetska efikasnost zgrada tema koja zaokuplja kako stručnu javnost tako i „obične ljude“, tj. svakoga od nas jer je cilj svakako dostižan a to je: ušteda energije bez ugrožavanja komfora života i boravka u objektima.

Ovaj put ćemo se posvetiti energetski efikasnim rešenjima za objekte specifične namene – farme za odgoj pilića ili slične namene za odgoj domaćih životinja. Kako ljudi, tako i životinje zahtevaju određen nivo komfora za uslove rasta i razvoja, pre svega toplotu a to znači da nam je potrebna energija za zadovoljenje ovih potreba. A čim je u igri energija, odmah razmišljamo o rešenjima koja će ponuditi uštedu.

energetska-efikasnost-na-farmama.jpg

Sanacija postojećih farmi

Posebno je značajno razmotriti rešenja energetske sanacije već postojećih farmi. Čest je slučaj da su farme promenile vlasnika a u vreme kada su sagrađene nije se vodilo računa o energetskoj efikasnosti ovih objekata, kao i samih zgrada za stanovanje. Veoma visoka cena energenata (najčešće gas) ali i zakonska regulativa nalaže da se prilikom (gotovo uvek) potrebne rekonstrukcije uradi i energetska sanacija.

Ključni elementi konstrukcije farmi koji se saniraju su spoljašnji zidovi i krovovi.

Kada su u pitanju zidovi, imamo nekoliko vrsta konstrukcija koji se najčešće koriste: zidane konstrukcije (blok, opeka, beton), lake konstrukcije (sendvič paneli od lima sa ispunom od mineralne vune i druge kombinacije.

Kada su u pitanju zidani objekti, najčešći izbor je kontaktna fasada sa kamenom vunom kao izolacijom.

Za sendvič konstrukcije sa dva sloja lima i izolacijom između koriste se kamene mineralne vune („polutvrde“ kamene vune) ili staklena mineralna vuna sa staklenim voalom. Potrebne debljine mineralnih vuna u zidovima su od 8 cm pa naviše.

Za poziciju kosog krova obično se koriste klasične drvene konstrukcije i u tom slučaju izolacija može biti kamen ili staklena mineralna vuna tzv. „meke“ vune. I za poziciju kosog krova konstrukcija može biti tipa panela od lima sa ispunom od mineralne vune.

 Za kraj, možemo navesti nekoliko projekata koji su u skorije vreme završeni ili je realizacija upravo u toku:

farme-tabela.png