Energetska sanacija vrtića u Ćupriji

By Knauf Insulation Srbija
Januar 30, 2024

Evo dobrog primera energetske sanacije javnog objekta – u ovom slučaju jednog starog vrtića u Ćupriji. Objekti javne namene u kojima istovremeno boravi veliki broj ljudi moraju biti izolovani negorivim materijalima kao što su kamena i staklena vuna, što obezbeđuje visoku zaštitu od požara, a istovremeno i energetsku efikasnost. Za sanaciju ovog vrtića korišćeni su naši materijali.