Expo 2020 Dubai

By Knauf Insulation Srbija
Mart 01, 2022

Početkom februara smo sa nekolicinom dragih saradnika posetili Expo 2020 u Dubaiju.

Pored mnoštva veoma atraktivnih paviljona, najaktuelnijih tema, dostignuća i atrakcija, malo više pažnje posvetili smo slovenačkom paviljonu gde je naša kompanija bila jedan od organizatora.

EXPO je podeljen u tri glavne zone: održivost, mogućnost i mobilnost, a slovenački paviljon je postavljen u prvoj zoni i u potpunosti posvećen održivosti.

Knauf Insulation zeleni zid koji krasi spoljni deo paviljona sam po sebi je iskorak s obzirom na ekstremno suvu klimu Dubaija. Zeleni zid dokazano prečišćava vazduh, štedi energiju, zvučno izoluje objekat od spoljašnje buke i unapređuje bio-diverzitet urbanog područja.

Sa druge strane, naši domaćini su nas podsetili da su čovek, njegovo zdravlje i dobrobit u centru ciljeva održivosti. U skladu sa tim, čuli smo i neka snažna životna iskustva i naučili kako možemo svakodnevno i u svakoj prilici na jednostavan način da pomognemo sebi. Sve počinje od nas samih.

Hvala našim domaćinima, i veliko hvala našim dragim saradnicima i prijateljima bez kojih ova avantura ne bi bila ista.