Blog

Hitne preporuke za promenu EU regulativa nakon požara u Grenfel Taueru

By Knauf Insulation Srbija
Jun 12, 2018

Sastanak Evropske komisije na temu bezbednosti fasada od požara biće održan 16. juna. Povodom tragičnog požara u Londonu čiji konačni broj žrtava još uvek nije poznat, ekspertska organizacija koja se bavi zaštitom od požara Fire Safe Europe je izdala saopštenje koje prenosimo u celosti.

Takođe naglašavamo da je Srbija među zemljama u Evropi sa najstrožom regulativom kada se radi o zaštiti požara na fasadama. Ova regulativa je unapređena prošle godine i predviđa upotrebu negorivih materijala na svim javnim objektima i visokim zgradama, kao i horizontalne i vertikalne prekide od negorivih mateijala na ostalim kategoijama zgrada.

Brisel, 15. jun

Organizacija Fire Safe Europe izražava najdublje saučešće porodicama nastradalih i najiskrenije saoseća sa povređenima i onima koji su na bilo koji način ugroženi u strašnom požaru u Grenfel Taueru u Londonu. Takođe pohvaljujemo napore vatrogasaca, službi za hitne intervencije i dobrovoljaca.  

U potpunosti se slažemo sa izjavom Britanske asocijacije za zaštitu od požara koju su dali medijima i na svom vebsajtu.

Fire Safe Europe godinama vodi kampanju za poboljšanje zaštite od požara u zgradama u Evropi, i pozvao je Evropsku Uniju da reaguje, tako što je razvio Strategiju za zaštitu od požara sa jasnom vizijom i alatima za smanjenje uticaja vatre i požara. 

Tragični gubici života (kao što su u požaru u Bukureštu 2015, ili u Ruenu 2016.), mogli su biti izbegnuti da se vodilo računa da korišćeni građevinski proizvodi ne povećavaju rizik od požara, posebno u visokim zgradama gde je otežana evakuacija. Kako bi se sprečilo ponavljanje tragedije ovih razmera, Fire Safe Europe čvrsto veruje da postoje tri oblasti u kojima evropske institucije moraju preduzeti hitnu i odlučnu akciju:

1. Hitno promeniti pristup testiranju fasada

Materijal i struktura fasade na Grenfel Taueru se uveliko smatra mogućim faktorom koji je uzrokovao tako brzo širenje vatre. Poslednjih nekoliko godina, Fire Safe Europe je pozivao Evropsku komisiju da razvije harmonizovani i strogi testni metod za ispitivanje fasadnih sistema, zasnovan na performansama. Nažalost, Evropska komisija ide ka rešenju koje neće garantovati adekvatan nivo zaštite od požara. 

Potrebna je hitna akcija koja će promeniti ovaj kurs kretanja. Sutra, 16. juna, Evropska komisija će se sastati sa stručnjacima i zemljama članicama kako bi raspravljali o razvoju evropskog pristupa za procenu performansi fasada. Apelujemo na Evropsku komisiju da preispita svoje stavove imajući u vidu jučerašnju tragediju i da zahteva razvoj jedinstvenog harmonizovanog testa koji će uključiti širok spektar mogućnosti požara u zgradama.  

Testiranje je prvi važan korak. Takođe naglašavamo da, dok zgrade mogu proći test, stvarnost je uvek drugačija, kao što je to i ovaj tragični požar pokazao. Kada se radi o ‘zgradama visokog rizika’, kao što su visoke zgrade, škole, bolnice i slične zgrade gde je otežana evakuacija u slučaju požara, bilo kakva mogućnost greške mora biti isključena: ništa ne sme biti prepušteno slučaju.  

Mnoge zemlje su u poslednje vreme izmenile svoje regulative i zahtevaju upotrebu negorivih materijala (A1) na fasadama zgrada iznad određene visine (u rasponu od 12-25m). Među njima su Nemačka, Danska, Slovačka, Češka, Poljska i Srbija. Fire Safe Europe veruje da i druge zemlje treba da slede ove primere i apeluje na evropske institucije da formiraju platformu za zemlje članice za razmenu iskustava i najboljih primera iz prakse u vezi sa zaštitom od požara. 

2. Formirati harmonizovanu klasifikaciju toksičnosti dimova građevinskih proizvoda.

Dim je najveći ubica u požarima u Evropi. Preživeli iz požara u Grenfel Taueru svedoče da su bili preplavljeni dimom. Toksični dim takođe ima razorne efekte i na hrabre vatrogasce koji su na liniji vatre. Ne smemo zaboraviti da nam je dužnost i njih da štitimo.  

Apelovali smo na Evropsku komisiju da ustanovi nove zahteve za testiranje i označavanje toksičnog dima koji nastaje sagorevanjem građevinskih materijala u slučaju požara. Komisija je naručila izradu izveštaja kako bi procenila mogućnost regulisanja oblasti toksičnosti dima. Fire Safe Europe je bio razočaran preliminarnim nalazima tog izveštaja čiji je zaključak da takva regulacija nije neophodna. Zahtevamo od Evropske komisije da traži nove dokaze i podatke kako bi preispitala svoj pristup.

3. Kombinovati održivost sa zaštitom od požara

Naše zgrade prolaze kroz velike promene – najveće u ostoriji. Učiniti zgradu održivom i energetski efikasnom je od vitalnog značaja, ali važno je da se ovo uradi holistički i da se odgovarajući proizvodi koriste za odgovarajuće primene. Drugim rečima, energetska efikasnost zgrada ne sme kompromitovati zaštitu od požara, posebno imajući u vidu da materijali i metodi gradnje koji su danas dostupni omogućuju da se zgrade renoviraju tako da budu i energetski efikasne i sigurne u slučaju požara.  

Evropska Direktiva o energetskim performansama zgrada (EPBD) se trenutno revidira.  Fire Safe Europe poziva Evropski parlament da unapredi Direktivu tako što će se postarati da mere poboljšanja energetskih performansi zgrada uzmu u obzir i zaštitu od požara. 

 

Kontakt za medije

Sarah Debbiche Krichen +32 (0)487 124467  [email protected]

 

FSEU Mreža Eksperata – kontakt

Phil Barry Fire Safety Consultant +44 (0)779 8625913 [email protected]

 

O Fire Safe Europe

Fire Safe Europe (FSEU) je široka i jedinstvena međusektorska alijansa stručnjaka za zaštitu od požara, vatrogasaca, Evropskih asocijacija i međunarodnih kompanija. Misija FSEU je da unapredi bezbednost od požara u zgradama za građane Evrope. Zajedno sa našim partnerima, verujemo da je vreme da EU preuzme konkretne korake ka bezbednosti od pođara u zgradama. Pročitajte naš apel za Strategiju za zaštitu od požara!