Blog

Knauf Insulation overava energetske pasoše

By Knauf Insulation Srbija
Jun 12, 2018

U sklopu projekta GIZ-a, Nemačke organizacije za tehničku pomoć i saradnju, urađeno je i izdato prvih 150 energetskih pasoša.

Knauf Insulation je među prvima dobio Rešenje o ispunjenosti uslova za izdavanje ovih sertifikata o energetskim svojstvima objekata visokogradnje od Ministarstva građevine i urbanizma, pa je samo u okviru ovog projekta overilo i prvih 30 pasoša u sledećim vojvođanskim opštinama: Vršac, Kikinda, Zrenjanin, Novi Sad, Inđija i Irig.

vojvodina-opstine-energetska-efikasnost.jpg

Projekat je imao za cilj da za tipične predstavnike objekata po regionima Srbije prikaže kolika je potrošnja energije koja je potrebna za grejanje u toku godine. Na taj način je i prvim licenciranim inženjerima pružena prilika da stečena znanja tokom obuke primene u praksi.

Izdavanjem ovih rešenja u potpunosti je omogućena primena oba Pravilnika koja se odnose na metodologiju proračuna energetske efikasnosti i izdavanje sertifikata o energetskim svojstvima zgrada, odnosno, energetskog pasoša. Na taj način stvoren je zakonski okvir u kome nijedna nova zgrada neće moći da dobije upotrebnu dozvolu ukoliko tehnička dokumentacija, koja se prilaže uz zahtev za izdavanje upotrebne dozvole, ne sadrži i energetski pasoš.

energetski-pasos-overa.jpg

Ovako će građani Srbije prilikom kupovine nekretnine po prvi put imati prilike da saznaju koliko će energije da troše na grejanje.

U prilog svemu ide i Zakon o efikasnom korišćenju energije koji je izglasan u martu 2013 godine. Najkasnije 18 meseci od stupanja na snagu ovog Zakona, distributeri toplotne energije su u obavezi da u tarifni sistem za usluge daljinskog grejanja, uključe kao jedan od elemenata za obračun cene usluge grejanja i izmerenu, stvarno predatu količinu toplotne energije.

Mere kojima se može smanjiti potrebna količina za grejanje objekata su različite, ali se uvek kreće od mera koje daju momentalne i merljive rezultate. Jedna od prvih, kada je u pitanju energetska efikasnost zgrada, jeste ugradnja termoizolacije u zidove, a kao najbolje rešenje nameće se kontaktna fasada sa kamenom vunom kao izolacionim materijalom.

Dobar primer ovakve odluke je izgradnja naselja Stepa Stepanović, gde je termoizolacija svih objekata izvedena sa kamenom vunom, na radost stanara koji su blagodeti vrhunske izolacije osetili već ove zime.

stepa-stepanovic-energetska-efikasnost.jpg

Prava masovnost u primeni mera energetske efikasnosti i izdavanju energetskih pasoša očekuje se sa formiranjem budžetskog fonda koji će ove aktivnosti učiniti dostupnim većem broju korisnika u RS.