Blog

Kolika je uloga termoizolacionih materijala u zaštiti od požara

By Knauf Insulation Srbija
Jun 12, 2018

Nacionalno udruženje za zaštitu od požara Republike Srbije (NUZOP) organizovalo je stručnu konferenciju, na kojoj su predstavnici resornih ministarstava, industrije i akademske javnosti iz zemlje i okruženja, prvi put otvoreno razgovarali o problemima, ali i njihovim rešenjima, kako bi se unapredila oblast zaštite od požara u zgradarstvu i kako bi se inicirala izrada Pravilnika neophodnog da se usvoji i kao takav brže implementira i primeni i u praksi.

Na skupu je učestvovao i Knauf Insulation Srbija, kao članica NUZOP.

Nuzop-konferencija.jpg

O čemu se razgovaralo?

Razgovaralo se o napredovanju u oblasti zaštite od požara u zgradarstvu, a predstavnici resornih ministarstava izložili su i svoje viđenje.

„U oblasti legislative, „Zakon u oblasti zaštite od požara donet je 2009. godine, a stupio je na snagu godinu dana kasnije, međutim pokazao je dosta nedostataka, zato smo se odlučili da idemo u njegovu izmenu.

Najveća mana jeste što većina podzakonskih akata datira iz davnih dana, pa će se raditi na njihovom unapređenju. Neophodno je posvetiti se preventivnim merama tokom izgradnje objekata, tj. uz glavni projekat moraju se priložiti i dokumenti koji pokazuju koji su materijali upotrebljeni u izgradnji objekata.

Ono što je neophodno, jeste da materijali koji se ugrađuju u objekte zadovolje tehničke karakteristike, da budu otporni na požar, kao i da budu energetski efikasni“naglasio je pomoćnik ministra, načelnik Sektora za vanredne situacije Ministrastva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Predrag Marić.

Nuzop-konferencija-3.jpg

Sagledavanje zakonske regulative i tehničkih propisa u oblasti zaštite od požara veoma je važna tema za Ministarstvo građevine i urbanizma. Pravni okvir za unapređenje principa o energetskoj efikasnosti u zgradarstvu je svakako prioritet u strategiji održivog razvoja Republike Srbije.

Pored postojećih zakona, Zakona o planiranju i izgradnji i Zakona o energetici, neophodno je donošenje Uredbe o građevinskim proizvodima, koje je planirano da se donese do kraja ove godine. Neophodno je dosta dana, vremena, angažovanja i tek tada možemo reći da imamo sve i da će nam svima tada biti mnogo bolje“rekla je pomoćnica ministra građevine i urbanizma Republike Srbije Aleksandra Damnjanović, i dodala:

„Što se tiče objekata u visokogradnji, neophodno je donošenje i poštovanje tehničkih mera kako bi se unapredila energetska efikasnost objekata. Član 4. Zakona o planiranju i izgradnji propisuje da svi objekti  u visokogradnji moraju biti projektovani, izgrađeni, korišćeni i održavani na način kojim se obezbeđuju propisana energetska svojstva, a ona se utvrđuju izdavanjem energetskih pasoša, zaključila je Aleksandra Damnjanović.

Zaključci

Na skupu je zaključeno da je od velike važnosti, a ujedno i prvi korak ove radne grupe,  donošenje novih zakonskih okvira, koji će doprineti da se oblast zaštite od požara u zgradarstvu, naročito u javnim objektima, bolnicama, vrtićima, komercijalnim objektima, dovede na viši nivo, da zgrade postanu energetski efikasne, troše manje energije, kao i da materijali od kojih su napravljene poseduju bolje performanse sa aspekta bezbednosti od požara.

Takođe, edukacija javnosti o termoizolacionim materijalima i njihovoj primeni u pravcu da treba izbegavati materijale koji su možda dobri toplotni izolatori, ali su gorivi i pokazuju loša svojstva tokom požara, biće jedan od prioriteta u narednom periodu, jer ukoliko dođe do požara u takvim objektima, gde se vatra širi velikom brzinom, evakuacija ljudi je mnogo teža. 

„Donošenjem Uredbe o građevinskim proizvodima napravićemo jedan od ključnih koraka ka onome čemu svi težimo u oblasti zaštite od požara. To je jedan od ključnih dokumenata kome Nacionalno udruženje zaštite od požara RS teži, kao organizacija koja ima za cilj da pokrene inicijativu za donošenje zakonske regulative u ovoj oblasti. Opreznošću prilikom odabira materijala koji se ugrađuju u objekte, utičemo na unapređenje zaštite objekata, još prilikom njihove izgradnje.  NUZOP pruža partnersku podršku organima RS u postizanju tog cilja, i trudi se da informiše najširu javnost o značaju prevencije od požara i pravilnog ponašanja i postupanja u slučaju požara“istakao je Slaviša Bogunović, predsednik NUZOP-a

Potreba za direktivama i u EU

Svake godine oko 70.000 ljudi u Evropi završi u bolnici zbog povreda izazvanih požarom ili udisanjem dima, dok šteta od požara proguta oko jedan odsto evropskog BDP-a. Rizik od izbijanja požara u Evropi, a i kod nas u Srbiji, je na prvom mestu.

pozar-ilustracija.jpg

U Briselu je pokrenuta je inicijativa o potrebi za jednom objedinjenom evropskom direktivom koja bi se odnosila na pitanje zaštite od požara, naročito važne kad se ima u vidu obavezna implementacija Direktive o energetskim karakteristikama zgrada i Direktiva o energetskoj efikasnosti, kako za zemlje u EU tako i njenim budućim članicama. 

Prema evropskim zakonima, do kraja ove decenije, sve nove zgrade i one koje treba renovirati, će trošiti mnogo manje energije nego danas. Pored toga, nemerljiv je uticaj i na životnu sredinu i same finansije, a pre svega na bezbednost zgrada i ljudi koji u njima žive i provode vreme.

Na okruglom stolu, putem javnog dijaloga prisutnih stručnih strana, doneti su i drugi zaključci i težnje u cilju preventivnog delovanja protiv požara. Kontrola proizvoda koji se ugrađuju u objekte mora biti veća, kako bi se i najmanja mogućnost od izbijanja požara i njegovog širenja izbegla.

Zaključak sa okruglog stola jeste da se mora doneti Pravilnik u oblasti zaštite od požara u Republici Srbiji, koji će se razlikovati od svih dosadašnjih regulativa i koji će sprečiti neodgovornu gradnju objekata sa materijalima visokog rizika.