Ljubljanska deklaracija: APEL za intenzivniju energetsku sanaciju zgrada u jugoistočnoj Evropi

By Knauf Insulation Srbija
Maj 10, 2019

Predstavnici zemalja jugoistočne Evrope potpisali deklaraciju u kojoj pozivaju da se renovaciji zgrada da prioritetni status, nakon razgovora o strategijama za renovaciju u regionu.

Slovenija, 8. maj, 2019: Predstavnici zemalja jugoistočne Evrope sastali su se danas na konferenciji u blizini Ljubljane, kako bi razmenili iskustva o renovaciji i dali prioritet energetskoj sanaciji zgrada širom jugoistočne Evrope.

Događaj je organizovala Evropska asocijacija kompanija za energetsku efikasnost u zgradarstvu (EuroACE) u Knauf Insulation Experience Centru u Škofja Loki.

Nakon podrobne diskusije, predstavnici kompanija i udruženja iz regiona su potpisali Ljubljansku deklaraciju ističući da je energetski efikasan fond zgrada jedan od finansijski najefikasnijih načina da se na održiv način stimuliše ekonomija u jugoistočnoj Evropi i da se obezbedi opipljiva korist za građane, dok se u isto vreme ispunjavaju obaveze prema Pariskom sporazumu o klimatskim promenama.  

Komercijalni direktor Knauf Insulation za severni Balkan, Darko Bevk je izjavio: “Zgrade su uzrok 36% emisija štetnih gasova i čak 40% potrošnje sveukupne energije u Evropskoj uniji te je neophodno da upravo energetska renovacija zgrada bude prva mera za strateško smanjenje emisije štetnih gasova, naročito u jugoistočnoj Evropi, gde i dalje postoji ogroman potencijal za renoviranje, procenat energetski neefikasnih zgrada je visok, a dugotrajni benefiti energetske sanacije bi trajali generacijama.

U toku konferencije razgovaralo se o tome kako renovacija zgrada donosi nova radna mesta i prednosti za okolinu, uključujući zdraviji vazduh i komfornije zgrade, u isto vreme smanjujući energetsku zavisnost. Učesnici su takođe raspravljali i o temama specifičnim za određene zemlje, kao što su dugoročno planiranje strategija renovacije, pristup fondovima i pasivne zgrade.

Glavna tema dnevnog reda konferencije bila je primena revidirane Direktive o energetskim performansama zgrada (EPBD) koja bi trebalo da uđe u primenu kod svih zemalja članica do 10. marta, 2020.  

EuroACE je napravio smernice za donosioce odluka kako bi im pomogao da u potpunosti iskoriste potencijale Direktive koja ima za cilj kreiranje nacionalnih strategija renovacije sa ‘prelomnim tačkama’ i ključnim rokovima do 2030. odnosno 2040. godine, kako bi se osigurala transformacija građevinskog fonda Evropske unije ka približno nultoj potrošnji, do 2050. god.

Generalni sekretar EuroACE-a Adrian Džojs je izjavio: “Ova konferencija je bila sjajna prilika da zemlje jugoistočne Evrope objasne sa kojim se izazovima suočavaju i koja rešenja nude u svojim pojedinačnim regijama. Amandmani uneti u Regulativu EPBD su najvažnije izmene u evropskom sektoru građevinarstva u poslednjih 15 godina i neophodno je da ih države članice uspešno sprovedu u svakom regionu.”