Mia Dorćol - Referentni objekat

By Knauf Insulation Srbija
Jul 07, 2021

Portal Daibau donosi tekst o jednom od najatraktivnijih projekata u Beogradu poslednjih godina, Mia Dorćol, u kome smo s ponosom učestvovali sa našim proizvodima.

Beogradsku projektantsku praksu na kraju druge i početku treće decenije ovog veka, karakteriše kritičko preispitivanje konteksta i zatečenog nasleđa, vrednih elemenata pri arhitektonskom oblikovanju budućeg objekta. Reinterpretacija nasleđenog, u cilju očuvanja zatečenog urbanog miljea određenog dela grada i njegovog ponovnog oživljavanja u današnjim, savremenim okvirima, postaje sve zastupljeniji obrazac u srpskoj i beogradskoj projektantskoj praksi.

Među takvim primerima izdvaja se, svojom posebnošću i zaista posvećenim projektantskim pristupom, poslovni objekt "Mia Dorćol", autorsko ostvarenje Zabriskie studija iz Beograda.

Pročitajte ceo članak na Daibau.rs ->