Blog

Noviteti u sertifikaciji zelene gradnje - LEED v4

By Knauf Insulation Srbija
Maj 01, 2018

U novom broju E2 magazina sagovornik je bila g-đa Marija Golubović, tehnički direktor kompanije ENERGO, Edukacionog partnera USGBC (tvorac LEED-a) i nosilac LEED Fellow akreditacije, a povod je nedavno održani uvodni LEED® v4 kurs u Beogradu.

LEED kursevi su namenjeni svima, profesionalcima, bilo da su arhitekte, inženjeri, proizvođači ili investitori, ali i entuzijastima zainteresovanim za zelenu gradnju. Svrha kurseva je edukacija i implementacija zelenih načela u novim projektima, proizvodnim pogonima, kao i kroz korporativnu odgovornost i poslovanje.

Polaznicima se uručuju sertifikati USGBC-a za uspešno odslušane LEED® v4 kurseve.

noviteti-u-sertifikaciji-leedv4-baner.jpg

  • Šta je LEED, kome je namenjen, i konkurencija u svetu i kod nas? (ENERGO, USGBC : misija)

LEED predstavlja rejting sistem koji ocenjuje osobine zgrada, četvrti pa čak i gradova i uticaj sa stanovištva utrošene energije, vode, odgovornog korišćenja materijala na okolinu u kojima se grade i koriste ti objekti kao i na zdravlje korisnika. Energo se vodi jedinstvenom misijom kao i USGBC, tvorac LEED protokala, a to je doprinos stvaranju izgrađenih sredina koje mogu biti validno nasleđe budućim naraštajima.

Razlog zbog čega je LEED sistem sertifikacije tako popularan je njegova primena na skoro svakoj tipologiji zgrada poput bolnica, hotela, rezidencijalnih zgrada, poslovnih prostora, logističkih centara, industrijskih objekata.

  • Koji su zahtevi modernog društva i tržišta, i šta LEED nudi kao odgovor? (Najveći zagađivači i potrošači, smanjenje utroška energije, i dr.)

Pored operativnih troškova koji su na prvi pogled važni, moderno društvo stavlja čoveka, njegovo zdravlje i dobrostanje u prvi plan, a studije pokazuju da bolesni i neefikasni zaposleni su veći trošak od operativnih troškova ukoliko borave u nezdravim sredinama, čak 90% ukupnih troškova poslodavaca jesu na zaposlene. Samim tim LEED nudi kriterijume na osnovu kojih je moguće proceniti „meru“ i alate uz pomoć kojih dostižemo zacrtane zelene ciljeve, čime se podiže nivo zdravlja i performansi ljudi.

LEED-logo-2.png

  • Koje oblasti obuhvata LEED?

LEED obuhvata nekoliko oblasti ključnih za kvalitetno funkcionsanje objekta tj. oblasti koje se evaluiraju i iz kojih se konstatuju poeni za sertifikaciju. Te oblasti su održivost parcele, lokacija i transport, efiksnost vode, energija i atmosfera, materijali i resursi, kvalitet boravka i inovacije.

  • LEED sertifikacija? (Kuće, zgrade, LEED alati)

Postoje sertifikacione šeme za različite tipove zgrada, ali najveći izazov je izvršiti sertifikaciju već izgrađenih objekata s obzirom da ima manje prostora za korigovanje problematičnih karakteristika.

  • Uvođenje LEED-a. Primer iz domaće i/ili svetske prakse? (Cost/benefit, kako je postalo “zelenije”)

Jedan od najposećenijih tržnih centara u Srbiji, Ušće, je kao rezultat LEED sertifikacije smanjio operativne troškove, emisija ugljen-diokisda za oko 30%, utrošak energija i vode je umanjen za 19% tj. 11%. Ovo je samo jedan od mnogih primera pozitivnog uticaja LEED sertifikacije na zgrade i takvih primera je sve više u svetu. Pored toga vrednost objekta sa LEED sertifikatom je veća u odnosu na iste zgrade na istim lokacijama, što su pozitivne vesti za građevinare i investitore.

LEED-ilustracija-1.png

  • Glavni izazovi u dosadašnjem uvođenju u primeni LEED-a i energetske efikasnosti uopšte u Srbiji? (Fondovi, zakonska regulativa, i dr.)

LEED nije u suprotnosti sa zakonskim regulativama. Naprotiv, ne samo da ih ispunjava, već diže lestvicu.

  • Šta je novo u verziji 4? (U najkraćem..)

Verzija 4 LEED sertifikacionog sistema je do sada najbolja verzija koju je USGBC kreirao i razlikuje se od prethodnih po većem fokusu na materijale koji se koriste u izgradnji i kako oni utiču na ljude i okolinu, većoj usreređenosti na kvalitete enterijera i uticaj istih na performanse ljudi, boljoj evaluaciji potrošnje vode kao i lakšoj administraciji novih projekata čime se olakšava korelacija sa ostalim rejting sistemima. Apsolutna trasparentnost i dostupnost informacija o materijalima su najlepši aspekti ove verzije.

  • LEED u brojkama.

Preko 200.000 m2 se dnevno sertifikuje i do sada je registrovano 92.000 projekata koji koriste LEED standard. Takođe LEED je prisutan u oko 165 država i teritorija. Ova statistika ide u prilog značajnosti LEED sertifikacionog standarda.

LEED-ilustracija-2.png

  • Koji su direktni benefiti za (buduće) LEED profesionalce?

Bolje poslovne prilike, bolje kvalifikacije, znanje i iskustvo kao i mogućnost da utiču na građevinsku industriju i daju doprinos su samo od nekih benefita sertifikovanih LEED profesionalaca.

  • Vaši planovi i aktivnosti u narednom periodu? (ENERGO, LEED)

Naši planovi za budućnost su nastavak rada na zelenim projektima kao i povećanje istih, između ostalog i LEED sertifikovanih objekata. To ćemo postići učestvovanjem u sve većem broju projekata. Pored toga promovisanje i realizacija edukacija koje prate svetske trendove u zelenoj gradnji na tržištu Balkana, je takođe jedan od naših prioriteta.

Celokupno širenje našeg poslovanja je zapravo naš cilj za naredni period, što ćemo našim konsultantskim uslugama i postići.

Izvor: E2 Magazin