Blog

Položaj žena u Knauf Insulation-u

By Knauf Insulation Srbija
Mart 08, 2019

U kompaniji Knauf Insulation poštovanje i jednakost položaja žena ne svodi se samo na Međunarodni dan žena, 8. mart. O našim damama se brine tokom cele godine.

8-mart-1.jpg

Knauf Insulation je kompanija koja obezbeđuje jednake mogućnosti i tretman svih zaposlenih, bez obzira na rodnu pripadnost. Ovakav stav kompanija je zauzela od samog dolaska u Srbiju, 2005. godine, i pre donošenja Zakona o ravnopravnosti polova iz 2009.

8-mart-2.jpg

8-mart-3.jpg

Zastupljenost žena u kompaniji i menadžmentu

Veći deo naših zaposlenih se nalazi u Surdulici gde posluje naša fabrika, a deo administracije je u Beogradu. Od ukupnog broja zaposlenih u Srbiji, 21% čine žene, 79% muškarci. Zašto je to tako? Imajući u vidu da je proizvodnja izolacionih materijala radno intenzivna grana, pojedine pozicije u proizvodnji podrazumevaju veći fizički napor i teže uslove rada, a pojedine su definisane i kao mesta sa većim stepenom rizika. Zaključak je da ove pozicije nisu privlačne ženama, ali su im dostupne.

Ipak, veoma smo ponosni na činjenicu da je udeo žena u menadžmentu 44%!

8-mart-8.jpg

8-mart-9.jpg

8-mart-10.jpg

Zapošljavanje i napredovanje

Mogućnost napredovanja je podjednako pravo svih zaposlenih u skladu sa stručnim znanjem i kompetencama, a trening plan je usmeren na razvoj zaposlenih i unapređenje veština i znanja. Pol nema uticaj na ovaj proces.

Sve pozicije oglašene na konkursima, uključujući i pozicije za obavljanje stručne prakse, dostupne su ženama jednako kao i muškarcima. Odluke o zapošljavanju su uvek bazirane na stručnosti i kompetencama kandidata, a ne na osnovu toga kog je kandidat pola.

Prilikom intervjuisanja potencijalnih kandidata, pitanja koja se tiču porodičnog života ili porodičnih planova nisu dozvoljena, niti su se ikada postavljala.

8-mart-6.jpg

8-mart-5.jpg

8-mart-7.jpg

Zdravlje i porodica

Sve zaposlene koje su koristile pravo na trudničko i porodiljsko odsustvo i bolovanje radi nege deteta su po okončanju istog vraćene na pozicije koje su u skladu sa njihovim znanjima i sposobnostima. Nijedan ugovor o radu u našoj kompaniji nije otkazan nakon okončanja porodiljskog bolovanja ili bolovanja radi nege deteta.

Od 2018. godine svi naši zaposleni imaju privatno zdravstveno osiguranje, koje uključije i zdravstvenu zaštitu trudnica i novorođenčadi i sveobuhvatni godišnji sistematski pregled.

8-mart-4.jpg

Ovo je samo deo naše filozofije i aktivnosti kojima promovišemo i podržavamo ravnopravan položaj i prava žena.

Srećan Dan žena želi vam Knauf Insulation!