POSVEĆENOST RAZLIČITOSTIMA

By Knauf Insulation Srbija
Mart 08, 2021

Danas kompanija Knauf Insulation slavi Međunarodni dan žena (IWD). Podržavajući IWD, obavezujemo se da ćemo obezbeđivati rodnu ravnopravnost, preispitivati pristrasnost i negovati kulturu inspirisanu različitošću i inkluzijom (D&I)

Tema Međunarodnog dana žena je #ChooseToChallenge i mi u Knauf Insulation stavljamo pred sebe izazov da budemo još inkluzivniji i da istrajemo u podržavanju različitosti koja je i učinila ovu kompaniju tako uspešnom.

Težimo da svakoj ženi u našoj kompaniji ponudimo jednake mogućnosti zasnovane na talentu. Ali shvatamo da to nije dovoljno. Zato smo se obavezali da jačamo našu različitost kroz namenske strategije – postoji još mnogo izazova sa kojima se suočavaju žene u našoj industriji – aktivno slaveći razlike koje nas čine tako jedinstvenim i da tako kreiramo još inkluzivnije radno okruženje.

Poslovni razlozi za postojanje različitosti i inkluzije su jasni. Poboljšanje inovativnosti i produktivnosti. Moralni aspekt različitosti je nesporan, svi zaslužujemo poštovanje, ko god da smo. I svi zaslužujemo da budemo najbolja moguća verzija sebe na poslu – jer takvi smo srećniji.

Naša nova D&I radna grupa radi na ostvarenju ovih ciljeva. Nismo mogli da poželimo bolje lansiranje ove platforme nego na Međunarodni dan žena.

U nastavku pročitajte šta članovi naše D&I Grupe kažu o ovom danu i svom radu:

David Ducarme, Group Chief Operating Officer: ‘’Naša posvećenost različitosti i inkluziji (D&I) doprinosi našim vrednostima challenge.create.care. Posvećeni smo stvaranju radnog mesta na kome bismo svi mogli da napredujemo, ko god da smo i ka inspirisanju kulture inkluzije i inovacija, koji će biti pokretači budućih poslovnih uspeha’’.

Frédéric Deslypere, Group Chief Financial Officer: ‘’Toliko je poslovnih slučajeva koji demonstriraju važnost različitosti za finansijski rezultat. U kompaniji Knauf Insulation jedan od naših ključnih prioriteta su inovacije i tu je raznolikost ogromna snaga. Različitost nadahnjuje inovacije, kreativnost i angažovanje. A širok spektar iskustava, sredina iz kojih dolazimo,  naše stručnosti i pogleda na svet se očigledno pretvara u značajan kapital kompanije’’.

Lisa Flaherty, HR Resources Director, Severna Evropa: ’’Deo naše strategije je da ovo bude sjajno mesto za rad za sve naše ljude. Da bi se ta ambicija dostigla, posvećena sam različitostima i inkluziji. Želim da svi naši zaposleni budu jednako podržani, cenjeni i osposobljeni da ostvare svoj pravi potencijal. Različita kultura u kojoj svi napredujemo podstiče kreativnost i omogućava uspeh svima nama.’’

Siân Hughes, Group Director HR & Corporate Affairs ’’Definitivno možemo videti da sve više žena prelazi na menadžerske, inženjerske i proizvodne pozicije u svim segmentima posla. To je sjajno. Ali ukoliko smo iskreni prema sebi, put do tih pozicija nije uvek lak i može biti izuzetno težak kada ste jedina žena za stolom. Različitost vidim u istom duhu kao i naš pristup bezbednosti – ona mora da bude apsolutno svuda. I baš kao i bezbednost, potrebna je pažljiva nega i aktivna strategija’’.

Asif Dar, Systems & Services Development Manager, Severna Evropa: ’’Zašto sam posvećen različitosti i inkluziji i rodnoj ravnopravnosti u kompaniji Knauf Insulation? Zato što verujem da naše kompanijske vrednosti lako mogu da se povežu sa D&I. I zato što verujem da će Knauf Insulation težiti da najbolje od D&I dopre do radnih mesta. Povrh svega, osećam ličnu odgovornost da se angažujem u ovom bogatom aspektu života kako bih naučio više o sebi, mojim kolegama, našem poslu i ljudima uopšte. Zatim želim da steknem nova saznanja i da ih primenim u svakodnevnom radu na što više načina koji neguju pozitivan rast.’’

James Bedford, Market and Product Portfolio Manager, azijsko-pacifički region: ’’Jednako osnaživanje muškaraca i žena je jedan od najvećih pokretača ljudskog prosperiteta, a regija Azija-Pacifik je potpuno posvećena implementaciji obećanja Knauf Insulation o rodnoj ravnopravnosti i inkluziji. U znak sećanja na Međunarodni dan žena, svi bi trebalo da zastanemo i odamo priznanje ženama koje rade u Knauf Insulation.’’

Katja Pruša, HR Director, Systems Division: ’’Posvećena sam različitosti i inkluziji u Knauf Insulation jer verujem da je naša jedinstvenost moćan izvor naše inovacije. Želim da stvaram okruženje i kulturu gde se osećamo slobodnim da govorimo i ponudimo naše mišljenje i ideje, gde postoje jednake mogućnosti i tretman za sve i gde je različitost pažljivo negovana. Da pojednostavimo, okruženje gde ćemo moći da budemo ono što jesmo. Poznajemo različite timove i organizacije gde možemo postići visoke performanse, ali samo ako postoji inkluzija koja omogućava da ta različitost dospe u život. Posvećena sam da pomognem liderima u kompaniji Knauf Insulation da razumeju moć različitosti, izgrade inkluzivno vođstvo i stvore organizaciju u kojoj će ljudi zaista da osećaju pripadnost.’’ 

Magdalena Pyszkowski, Group Market Manager i Head of Non-Residential: ’’Verujem da kultura kompanije treba da bude izgrađena na vrednostima zajednice, poštujući različita mišljenja, različite stavove i različito poreklo. Čak i naša komunikacija treba da bude bazirana na jeziku inkluzije i poštovanju drugih. U međuvremenu, nehotične asocijacije uzrokuju nesvesnu pristrasnost u našoj podsvesti, koja može da funkcioniše u oba smera: da stvori pristrasnost koja može da bude negativna ili pozitivna. Na primer, u nekim radnim kulturama, na jaku ženu možda se neće gledati sa naklonošću, dok će se na jakog muškarca gledati kao na idealan materijal za vođstvo. Ukoliko učimo o mehanizmima nehotičnih udruživanja i radimo na njima u svakodnevnom ponašanju u preduzeću, imamo bolje šanse da sprečimo štetne stereotipe i da omogućimo svim zaposlenima – bez obzira na pol, godine i poreklo – jednake mogućnosti za razvoj i napredak u karijeri. To je ono što želim sebi i našoj kompaniji na Međunarodni dan žena.’’

Ondrej Sramek, Corporate Affairs Director, Istočna Evropa: ’’Različitost, inkluzija i rodna ravnopravnost imaju dobru poslovnu logiku u smislu produktivnosti, inovacija i pozitivne kompanijske kulture, ali i ljudsku logiku, rad u različitim timovima je uvek zabavniji i uzbudljiviji.’’

Jeroen Verweij, General Manager Benelux, Zapadna Evropa: ’’Krucijalno je da stvaramo i negujemo radno okruženje u kome se svi osećaju dobrodošlo i gde je svačiji talenat cenjen – bez  obzira na poreklo, pol, religiju, obrazovanje ili način života.’’

Jane Curran, Commercial Support Manager, Severna Evropa: ’’Poznato je da bolje odlučivanje dolazi iz raznolike radne sredine. Međutim, različitost bez inkluzije znači neiskorišćen potencijal za pojedince, a za posao izgubljene mogućnosti. Imati inkluzivno radno mesto omogućava svima da ostvare svoj potencijal, jačajući kako lične tako i poslovne performanse. Verujem da je to vitalna moralna i poslovna investicija.

Biram izazov u cilju jačanja naše radne sredine, važno je da ljudi imaju osećaj pripadnosti i da su osnaženi da daju sve od sebe svaki dan. Moramo da nastavimo da se razvijamo i da budemo spremni da podržimo jedni druge pružajući inkluzivno radno okruženje u kome svako može da napreduje i to ne samo za nas, već i za generacije koje dolaze.’’

Yaprak Nayir, Sustainable Product Support, Cetralni tim: ’’Biti posvećen različitosti i inkluziji znači razumeti da su svi različiti i osnaživati ljude poštovanjem i uvažavanjem onoga što ih čini različitim. Kao ljudi, svi smo deo društva koje slavi lepotu tih razlika i raste sa njima. Mi negujemo D&I u kompaniji Knauf Insulation i ne mogu biti ponosniji što sam deo tog stalnog nastojanja.’’

David Liebermann, Plant Manager Bernburg , Nemačka, Centralna Evropa: ’’Ubeđen sam da dajemo sve od sebe i da postižemo bolje rezultate kada se sa izazovima suočavamo zajedno kao tim. Sva mišljenja u timu su važna i moraju se čuti, kako bismo zajedno mogli da donosimo bolje odluke za bolji svet. Ukoliko osiguramo da svi u timu imaju podjednake izazove, moći ćemo da stvorimo veću vrednost.’’

Pascale Bruwier, Central Purchasing Manager: ’’Verujem da različitost i inkluzija oblikuju bolju, svetliju i bogatiju budućnost za sve. Od vitalne je važnosti da se svaka osoba ceni i prepoznaje zbog svojih sopstvenih zasluga, bez obzira na pol, etničku pripadnost ili uverenja. Mogućnost da se razvijam u profesionalnom okruženju koje neguje ove vrednosti je inspirativna i pruža mi osećaj svrhe u okviru kompanije Knauf Insulation.’’

Oleg Gorun, Plant Manager Tyumen Rusija: ’’Različitost i inkluzija kao i rodna ravnopravnost  u Knauf Insulation se poklapaju sa mojim vrednostima i uverenjima. Organizacija inspirisana vrednostima D&I ne samo da će napredovati i postići bolje rezultate u nestabilnom svetu, već će kreirati sredinu ispunjenu poverenjem, podrškom i jednakim mogućnostima.’’

Christoph Gmeilbauer, Head of Customer Service Center Austria, Centralna Evropa: ’’Međunarodni dan žena (IWD) je podsetnik da, kada se radi o mogućnostima i pravima, žene nemaju isti tretman u odnosu na muškarce u mnogim kulturama i poslovima. To mora da se promeni. Čak i činjenica da postoji dan koji se zove Dan jednakih plata (Equal Pay Day) nam pokazuje da nešto suštinski nije u redu u pogledu jednakosti. IWD je prilika za sve nas da pokažemo našu posvećenost različitosti, inkluziji i rodnoj ravnopravnosti.’’

https://www.internationalwomensday.com/