Rezultati merenja kvaliteta vazduha u Surdulici

By Knauf Insulation Srbija
Oktobar 18, 2017

Ovim saopštenjem želimo bliže i detaljnije da obavestimo građanstvo Surdulice i njene okoline o tim rezultatima, kao i o rezultatima nezavisnih merenja, koja u ime i za račun Opštine Surdulica vrši Insitut za zaštitu na radu iz Novog Sada, a u čije izveštaje smo dobili uvid, po Zakonu o pristupu informacijama od javnog značaja.

Poštovani sugrađani,

U poslednjih nekoliko meseci kompanija Knauf Insulation doo Beograd, sa fabrikom kamene mineralne vune u naselju Belo Polje u Surdulici, je pod pojačanom pažnjom lokalne javnosti zbog navodnog zagađenja životne sredine u opštini Surdulica.

Kompanija je nekoliko puta do sada reagovala saopštenjima u kojima smo navodili da su rezultati merenja koja redovno vršimo u svemu u skladu sa zakonima Republike Srbije.

Ovim saopštenjem želimo bliže i detaljnije da obavestimo građanstvo Surdulice i njene okoline o tim rezultatima, kao i o rezultatima nezavisnih merenja, koja u ime i za račun Opštine Surdulica vrši Insitut za zaštitu na radu iz Novog Sada, a u čije izveštaje smo dobili uvid, po Zakonu o pristupu informacijama od javnog značaja.

1. Merenja kompanije Knauf Insulation

Inspekcija je u septembru ove godine naložila kompaniji Knauf Insulation da izvrši merenje kvaliteta vazduha ambijenta u zoni potencijalnog uticaja proizvodnog pogona kompanije Knauf Insulation doo.

U zaključku Izveštaja laboratorije Anahem iz Beograda iz oktobra 2017. godine se navodi da: izmerene koncentracije ukupnih suspendovanih čestica, sumpor dioksida, amonijaka i formaldehida, sa maksimalno dozvoljenim koncentracijama definisanim u Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima za kvalitet vazduha (Sl. glasnik RS, br. 11/10 i 75/10, 63/13) izmerene na navedenom mernom mestu, u zoni potencijalnog uticaja proizvodnog pogona kompanije Knauf Insulation u Surdulici, NISU PRELAZILE propisane maksimalne dozvoljene koncentracije u navedenom vremenskom period merenja. Naslovnu stranu izveštaja i zaključak možete preuzeti ovde.

2. Nezavisna merenja

Opština Surdulica je dana 9.3.2017. godine sklopila ugovor sa Institutom za zaštitu na radu ad Novi Sad, za kvartalno praćenje kvaliteta vazduha na teritoriji Opštine Surdulica. Vrednost ugovora koji se plaća iz budžeta Opštine Surdulica je 1.968.000 dinara.

Iako je je ugovor sklopljen za kvartalno merenje, do sada su već obavljena tri merenja u čije smo rezultate imali uvid. U zaključcima sva tri izveštaja (od 27.4, 27.6. i 20.7. ove godine) se navodi da izmerene koncentracije različitih merenih materija (sumpor dioksida, azot dioksida, suspendovanih čestica, olova, toluena, ukupne taložne materije) ni u jednom jedinom slučaju NISU PRELAZILE maksimalne dozvoljene vrednosti, prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. glasnik RS, br. 11/10 i 75/10, 63/13).

Zaključke sva tri izveštaja možete preuzeti ovde, ovde i ovde.

 

Nije nam poznat razlog zašto Opština Surdulica nije javno objavila ove rezultate, s obzirom da je u interesu građana da ovakve informacije budu javno dostupne. Ukoliko se ovakva praksa nastavi, kompanija Knauf Insulation će i ubuduće objavljivati rezultate svih merenja koja joj budu dostupna.

Iz svega prethodno navedenog zaključujemo da se javnost Surdulice sa namerom dovodi u zabludu, a u vezi sa poslovanjem kompanije Knauf Insulation. Naša kompanija, kako je više puta navedeno, posluje u skladu sa zakonima Republike Srbije u svemu, pa i kada je u pitanju zaštita životne sredine. Građani mogu biti spokojni kada je kvalitet vazduha u Opštini Surdulica u pitanju, kao i u vezi sa kompletnim poslovanjem kompanije Knauf Insulation koje se odnosi na uticaj na životnu sredinu.

Knauf Insulation doo Beograd u Srbiji posluje od 2005. godine. Zapošljavamo 130 ljudi, a sve poreze, takse i doprinose plaćamo na vreme. U interesu nam je da imamo dobre odnose sa lokalnom zajednicom i da uspešno poslujemo još mnogo godina, na korist svih zainteresovanih strana: vlasnika kompanije, zaposlenih, kooperanata, partnera i kupaca, lokalne zajednice i Republike Srbije.