Blog

KVALITET KUPCIMA: MOŽETE SE OSLONITI NA KNAUF INSULATION

By Knauf Insulation Srbija
Novembar 14, 2019

Za mnoge je definicija kvaliteta jednostavna stvar. Kvalitet nekog proizvoda se meri tako što proizvod zadovoljava stroga pravila i dostiže standarde izvrsnosti koje svako razume. Ova definicija je podržana i u standardu menadžmenta kvalitetom ISO 9001 (što je slučaj i kod Knauf Insuation-a).

U Knauf Insualation-u ova definicija kvaliteta je naš kamen temeljac. To je ono što naši kupci od nas očekuju i zašto veruju našim proizvodima, ali i nama kao kompaniji.

Bolje razumevanje naših klijenata

Ako želimo da definišemo šta kvalitet danas znači, ovo je samo početak.

Poslednjih godina radimo na podizanju nivoa poverenja naših klijenata kroz primenu strogih procedura kontinuiranog razvoja na naš koncept kvaliteta.

Šta to zapravo znači?

Kvalitet je konstantan proces. Kako se naša industrija menja, uvek će postojati prilika da se kvalitet poboljša kroz bolje razumevanje naših kupaca i njihovih potreba koje konstantno evoluiraju.

U Knauf Insulaltion-u je ovo uticalo da bolje razumemo šta za naše klijente (i za klijente naših klijenata) zapravo znači kvalitet.

Novi fokus na visoke performanse

Rezultati takvog poboljšanog shvatanja su ohrabrujući. Otkrili smo načine da poboljšamo specifikacije proizvoda, smanjimo rizike i unapredimo performanse.

Razvili smo nove testne procedure i merenja kvaliteta koji idu mnogo dalje od same usaglašenosti proizvoda i koji su fokusirani na visoke performanse.

Razvili smo nove tehnologije i inovacije koje našim klijentima olakšavaju svakodnevni život.

Novi načini za poboljšanje kvaliteta

Konačno, naučili smo da će uvek postojati novi načini da se poboljša kvalitet.

Mark Tompson, menadžer za kvalitet i usaglašenost proizvoda Knauf Insulation Grupe je izjavio: “Danas je naš koncept kvaliteta kompleksniji nego što je bio pre deset godina, u skladu sa procesima i tehnologijama koje stalno unapređujemo.

“Međutim, jedna stvar je konstantna — u srcu kvaliteta je osnovni ljudski cilj, poverenje. Osnovni dnevni cilj u Knauf Insulation-u je stalna nadogradnja klijentovog poverenja i konzistentno zadovoljavanje njehovih potreba i očekivanja.”

• Danas je Svetski dan kvaliteta, međunarodni događaj u organizaciji Chartered Quality Institute koji ove godine slavi svoju stogodišnjicu.