Za bolji svet - Nulta emisija ugljenika

test

Naša velika ambicija je da budemo mali. Evo kako ćemo smanjiti uticaj naših proizvoda, fabrika i kancelarija na životnu sredinu.

Cilj je da dostignemo nula ugrađenog ugljenika u naše proizvode i rešenja.

Više

Obavezali smo se na smanjenje uticaja na životnu sredinu cele naše organizacije, ne samo kad se radi o ugrađenom ugljeniku.

Više

Pored dugoročnih ciljeva, zacrtali smo i ciljeve do 2025. godine koje svako od nas već danas treba da počne da ostvaruje.

Od ključnog značaja je da naši lideri na svim nivoima preuzmu odgovornost za napredovanje ka ostvarenju ovih ciljeva. Ne smemo ostaviti problem sledećoj generaciji.

Obaveze

Ciljevi do 2025.

Cilj nam je da stvorimo proizvode i rešenja sa nula ugrađenog ugljenika.

  • Postavili smo cilj smanjenja ugrađenog ugljenika u našim proizvodima za 15% do 2025. u odnosu na 2019.
  • Fond za održivost u iznosu od 10% ukupnog CapEx-a će biti opredeljen za nove projekte koji smanjuju naše emisije ugljenika i/ili smanjuju otpad koji bacamo na deponije.
  • Do 2025. želimo da imamo jasne planove o dostupnim tehnologijama za smanjenje ugljenika koje ćemo u budućnosti primeniti u našim proizvodnim procesima.

Obavezali smo se da smanjimo negativan uticaj cele naše organizacije na okolinu, ne samo kad se radi o ugljeniku.

  • Uspostavićemo proces koji će računati naš ekološki otisak kao organizacije i smanjiti taj otisak za najmanje 25%.

 

 

Otkrijte na koji način ljude stavljamo na prvo mesto.

Više

 

Otkrijte kako ćemo obezbediti cirkularnu ekonomiju.

Više

 

Otkrijte kako ćemo stvarati bolje zgrade.

Više