Za bolji svet - Obezbediti cirkularnu ekonomiju

test

 

Moramo da pravimo više sa manje. Saznajte kako ćemo optimizovati, ponovo upotrebljavati i reciklirati - i pomoći našim saradnicima u tome.

Naći ćemo načine da koristimo sirovine koje imaju minimalni uticaj na okolinu.

Više

Svešćemo slanje otpada na deponije na nulu.                   

Više

Smanjićemo uticaj našeg pakovanja na okolinu.

Više

Pored dugoročnih ciljeva, zacrtali smo i ciljeve do 2025. godine koje svako od nas već danas treba da počne da ostvaruje.

Od ključnog značaja je da naši lideri na svim nivoima preuzmu odgovornost za napredovanje ka ostvarenju ovih ciljeva. Ne smemo ostaviti problem sledećoj generaciji.

OBAVEZE

CILJEVI DO 2025.

Naći ćemo načine da koristimo sirovine koje imaju minimalni uticaj na okolinu.

  • Obavezujemo se da koristimo eksterni reciklirani materijal u našim šaržama (ciljevi za RMW: >25%, i GMW: >65%). Nastavićemo da pratimo poboljšanja kroz LCA rezultate.

  • Smanjićemo emisije SOx iz naših fabrika za 50% u odnosu na 2019. a napravićemo i značajna smanjenja emisija NOx.

  • Implementiraćemo različite projekte da smanjimo količinu sveže vode koju trošimo u pet naših fabrika.

Svešćemo slanje otpada na deponije na nulu.

  • Do 2025. nećemo slati otpad na deponije iz naših fabrika kamene, staklene i drvene vune.

  • Uzimaćemo nazad 25% otpada koji naši kupci naprave na gradilištima, gde god i kad god je to moguće. Ovaj otpad će se ili vraćati u proces proizvodnje – kroz brikete – ili pretvarati u nove proizvode u drugim firmama.

  • Implementiraćemo program u (najmanje) pet zemalja gde ćemo reciklirati izolaciju sa srušenih objekata.

Smanjićemo uticaj našeg pakovanja na okolinu.

  • Smanjićemo korišćenje nove, nereciklirane plastike u našim pakovanjima za više od 25%.

  • Gde to bude moguće, između 25 i 50% našeg plastičnog pakovanja će se reciklirati, a 35% naših drvenih paleta će se sakupljati, sortirati, popravljati i opet koristiti ili reciklirati.

 

 

Otkrijte na koji način ljude stavljamo na prvo mesto.

Više

 

 

Otkrijte kako ćemo postići nultu emisiju ugljenika.

Više

 

Otkrijte kako ćemo stvarati bolje zgrade.

Više