Za bolji svet - Stvarati bolje zgrade

test

Verujemo da zgrade mogu uticati da svet bude bolji. Otkrijte kako ćemo današnje zgrade pripremiti za budućnost.

Nastavićemo sa inovacijama i stvaranjem novih ekoloških rešenja.                          

Više

 

Nastavljamo da se zalažemo za efikasne, sigurne i održive zgrade koje odgovaraju potrebama budućnosti, uključujući i zgrade u kojima radimo.

Više

 

Pored dugoročnih ciljeva, zacrtali smo i ciljeve do 2025. godine koje svako od nas već danas treba da počne da ostvaruje.

Od ključnog značaja je da naši lideri na svim nivoima preuzmu odgovornost za napredovanje ka ostvarenju ovih ciljeva. Ne smemo ostaviti problem sledećoj generaciji.

OBAVEZE

CILJEVI DO 2025.

Nastavićemo sa inovacijama i stvaranjem novih ekoloških rešenja.

  • Do 2025, Eko-dizajn će u potpunosti biti integrisan u naš Program inovacija. Eko-dizajn alat će se zasnivati na proceni više kriterijuma, sa rezultatima koji će se izražavati jednostavnom terminologijom koju će lako razumeti svi.

Nastavljamo da lobiramo za efikasne, sigurne i održive zgrade koje odgovaraju potrebama budućnosti, uključujući i naše sopstvene zgrade.  

  • Intenziviraćemo naše kampanje kako bi se energetska efikasnost i zaštita od požara našle na dnevnom redu vlada. Ohrabreni uspehom naše nove firme Knauf Energy Solutions, zalagaćemo se za poboljšanje standarda i regulativa.
  • Sve nove Knauf Insulation zgrade ili bilo kakvo renoviranje naših zgrada će biti u skladu sa smernicama održivosti i našim strogim internim specifikacijama.

 

Otkrijte na koji način ljude stavljamo na prvo mesto.

Više

 

 

Otkrijte kako ćemo postići nultu emisiju ugljenika.

Više

  

Otkrijte kako ćemo obezbediti cirkularnu ekonomiju.

Više